Bakış

Reina Saldırısı, Maşaripov ve Orta Asya’da Radikalleşme

Reina gece kulübüne 31 Aralık 2016 tarihinde yapılan saldırı ve eylemi gerçekleştiren terörist Abdülkadir Maşaripov’un yakalanması teröristin kişisel arka planı, eğitimi ve Türkiye’deki muhtemel bağlantılarının yanında daha kapsamlı bir meselenin incelenmesini yeniden gerekli kılmıştır. Orta Asya’da radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık meselesi, bu bölgeden el-Kaide ve DAEŞ’e katılan yabancı terörist savaşçılar sebebiyle yalnızca bölge ülkelerini değil, genel itibariyle tüm uluslararası camiayı ilgilendiren bir konudur. Benzer eylemlerin ve bölgedeki yabancı terörist savaşçı hareketliliğinin engellenebilmesi için radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılığa sebebiyet veren temel dinamikler ve bölgedeki tarihsel arka planın etkisi irdelenerek kapsayıcı ve çok boyutlu bir yol haritasının ortaya konması ve uygulanması gerekmektedir.