Sempozyum-Kongre

Rusya-Ukrayna Krizi: Uluslararası ve Bölgesel Senaryolar ve Sonuçları Sempozyumu

Stratejik Düşünce Topluluğu / Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)

Sempozyum, Ukrayna krizinin taraflarının, Ortadoğu'daki seçkin siyasi ve askerî mevcudiyetinden kaynaklanan tehlikeli etkileşimleri nedeniyle krizin Ortadoğu ve Batı Asya üzerindeki yansımalarını ele almayı ve özellikle Rusya ve ABD'nin uluslararası istikrar, güvenlik ve siyasi yapıları konusundaki iddiaları tartışmayı hedeflemektedir. 

Sempozyumda, Ukrayna'daki ihtilafın tarihsel arka planına, son zamanlardaki tırmanışın sebeplerine ve krize dâhil olan taraflara odaklanılacak; Ukrayna'da çatışma veya barış için olası senaryolar ve bunun Arap bölgesinde uluslararası ve bölgesel istikrar üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

İlk Oturum
Krizin Tarihsel Arka Planı ve Muhtemel Senaryolar:

• Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkinin kısa bir tarihi ve bu ilişkinin gelişimi.

• Krizdeki uluslararası aktörler, etkileyiciler ve krizin küresel çatışma içindeki yeri.

• İki ülke arasındaki son gelişmeler ve beklenen sonuçlar.

Kriz Gelişmeleri İçin Beklenen Senaryolar:

• Rusya ve NATO'nun pozisyonuna ve iki tarafın gerginliğinin arka planına odaklanıldığında son zamanlardaki tırmanışın nedenleri ve çatışma-barış olasılıkları.

• Ukrayna'da Rus işgalinin ihtimali ve boyutu ve bu suretle krize yenik düşebilecek taraflar.

• Diğer aktörlerin müdahalesi durumunda olayın seyri ve krizin Ukrayna ve Rusya sınırlarının ötesine geçebilme ihtimali.

• Senaryoları belirleyen faktörler.

  • NATO, Şanghay Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (Collective Security Treaty Organization) müdahale etme durumu.
  • Yaptırımların geleceği ve özellikle doğal gaz konusu üzerindeki jeopolitik yansımaları.

İkinci Oturum
Beklenen Senaryolar Işığında Krizin Sonuçları:

Krizle ilgili beklenen senaryoların küresel istikrar üzerindeki etkisi; uluslararası ittifaklar matrisi; uluslararası konular ve gündemler; dünya düzeni ve Körfezi ülkeleri. Krizin beklenen senaryolarının Ortadoğu bölgesine etkisi; Türkiye, İran ve küresel istikrar (demografik gerçeklik, enerji” ekonomisi, İran nükleer projesi, teröre karşı savaş).

19 Şubat 2022, Cumartesi
Saat: 15.00
Zoom Platformu