Bakış

S-400 ile F-35 Arasında Türkiye-ABD ve Türkiye-Rusya İlişkileri

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı ve bununla bağlantılı olarak F-35 uçaklarının üretiminde ve bu uçakların kullanımına yönelik pilotların eğitim sürecinde Türkiye’nin yer alıp almaması tartışmaları son günlerde yalnızca Türkiye’de değil, ABD ve Rusya’da da gündemi en çok meşgul eden başlıklardan biri halini almıştır. Son günlerde yaşanan gelişmeler bu anlamda sürecin daha somut olarak şekillenmesine neden olmuş, bundan sonraki gelişmeler ve sürece dair değerlendirmelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Türkiye’nin 90’lardan bu yana sıkça dile getirilen ancak NATO kapsamında çözümlenememiş ve yerli üretim süreci nihayetlendirilememiş hava savunma sistemi ihtiyacı hem Ortadoğu hem de Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle eskisinden daha da önemli bir hal alırken F-35 tartışmaları ise aynı iklimde hava kuvvetlerinin modernizasyonu tartışmalarıyla bağlantılı olarak değerlendirilmekte, her iki farklı işlevdeki unsur ise ortak biçimde caydırıcılık temelinde de tartışılmaktadır.