Samir Alabdullah

Öz Geçmiş

2007’de Halep Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur.  Yüksek lisansını Mısır Ayn Şems Üniversitesi’nde “Osmanlı Fethinden II. Selim Döneminin Sonuna Kadar (1516-1574) Halep” başlıklı teziyle 2012 yılında tamamlamıştır.  Doktora derecesini 2015 yılında “1908-1918 İttihat ve Terakki Hükümeti Bağlamında Levant’ taki Siyasi Durumlar” başlıklı teziyle Mısır Ayn Şems Üniversitesi’nden almıştır. Mevcut durumda Konya Selçuk Üniversitesi’nde Modern Tarih Bölümü’nde “1742- 1850 Osmanlı Arşivi’nde Halep” isimli tez çalışmasıyla ikinci doktorasını yapmaktadır.
“Suriye’deki yüksek öğrenim” konusunda Cambridge Üniversitesi ile ortak yürüttüğü araştırma dahil olmak üzere yayınlamış pek çok araştırması bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ihtisas alanı olan modern tarih üzerine çok sayıda makale kaleme almıştır.
Edinburgh Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi, Oxford Üniversitesi gibi pek çok farklı üniversite tarafından yürütülen akademik becerileri geliştirmeye yönelik kurslara katılmıştır. Sheffield Üniversitesi ile elektronik eğitim kursları düzenlemiştir. “Konsolosluk ve Diplomatik İlişkiler Müşaviri” ünvanına sahiptir. Cenevre Enstitüsü’nde insan hakları aktivisti olarak yer almıştır.
2017-2019 yılları arasında Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Arapça, Türkçe ve İngilizce bilmektedir. 

Suriye Anayasalarındaki Tartışmalı Konulardan Din

Din, Suriye anayasalarının oluşturulması sırasında boy gösteren tartışmalı konulardan biri olmuştur. Bu süreçlerde iki eğilim gö...

FIRAT’IN DOĞUSUNDAKİ ARAP KABİLELERİ VE BÖLGEDEKİ REKABET

FIRAT’IN DOĞUSUNDAKİ ARAP KABİLELERİ VE BÖLGEDEKİ REKABET

İDLİB’TEKİ RADİKAL ÖRGÜTLERİN TÜRKİYE-RUSYA ANLAŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARI

İDLİB’TEKİ RADİKAL ÖRGÜTLERİN TÜRKİYE-RUSYA ANLAŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARI

SURİYE’DEKİ RUS VARLIĞI: HEDEFLER VE MEVCUT DURUM

SURİYE’DEKİ RUS VARLIĞI: HEDEFLER VE MEVCUT DURUM

Arap Ayaklanmaları Sonrasında Radikal Oluşumlar ile Yönetimler Arasındaki İlişki: Suriye Örneği

Suriye rejiminin, özellikle 2003 Irak Savaşı’ndan sonra radikal örgütlerle ilişkileri bulunmaktaydı. Suriye’deki Baa...

Rusya- Türkiye Anlaşmasının Geleceği ve Önündeki Engeller

5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da Rusya – Türkiye müzakereleri gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen hususlar &uum...

İRAN’IN, IRAK VE LÜBNAN’DAKİ PROTESTOLARA YAKLAŞIMI

İRAN’IN, IRAK VE LÜBNAN’DAKİ PROTESTOLARA YAKLAŞIMI

YEMEN iÇ SAVAŞI BOYUNCA KATAR’IN DEĞiŞEN YÖNELiMi

YEMEN iÇ SAVAŞI BOYUNCA KATAR’IN DEĞiŞEN YÖNELiMi

KIZILDENİZ’DEKİ MÜCADELE VE BAE’NİN BÖLGEDEKİ HEVESLERİ

KIZILDENİZ’DEKİ MÜCADELE VE BAE’NİN BÖLGEDEKİ HEVESLERİ