Sercan Çalışkan

Öz Geçmiş

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Ardından aynı yıl içinde Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Tezli Yüksek Lisans programına başlamıştır. “Sosyal Medya Üzerinden Algı Savaşları: Zeytin Dalı Harekâtı” teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Genel ilgi alanı güvenlik çalışmaları çerçevesinde gayrinizami harp konuları olmakla birlikte özel ilgi alanı bölgesel çalışmalar kapsamında Irak’taki güvenlik sorunları ve Irak Türkmenleridir. Halihazırda Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) bünyesinde Türkmen çalışmaları biriminde araştırma asistanlığı yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde Arapça bilmektedir.

Kerkük’te Artan Güvenlik Tehditleri ve PKK İlişkisi

13 milyar varil petrol rezervi bulunan Irak’ın önemli vilayetlerinden Kerkük’te güvenlik noktasında ciddi sorunlar y...