Seyfi Kılıç

Öz Geçmiş

Dr. Seyfi Kılıç ORSAM Su Araştırmaları Programı’nda uzman olarak çalışmaktadır. Çalışma alanı özellikle Ortadoğu’da su sorunlarıdır. Aynı zamanda uluslararası su hukuku, çevre politikaları ve Kuzey-Güney ilişkileri de çalışma alanı içindedir. Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’ndan doktora derecesine sahip olan Seyfi Kılıç, yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik Anabilim Dalı’ndan, lisans derecesini ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır

Anbar’da Devam Eden Çatışmalar ve Irak Su Yönetimine Etkileri

Dr. Seyfi Kılıç, Araştırmacı ORSAM Su Programı seyfikilic@yahoo.com Anbar vilayetine bağlı Felluce’de 2013 sonunda başlayan çatışmalar ülkenin güvenli...

Irak’ta Merkezi Hükümetle Kürt Bölgesi Arasındaki Su Sorunu Derinleşiyor

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı seyfikilic@yahoo.com Irak’ta su sıkıntısının nedenleri arasında sıklıkla komşu devletler göste...

İsrail-Filistin Barış Görüşmeleri ve Şeria Nehri Vadisinde İsrail Varlığı

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı seyfikilic@yahoo.com ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin inisiyatifi ile yeniden ivme kazanan ...

Mısır’ın Diğer Seçeneği Olarak Kongo-Nil Bağlantısı

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı seyfikilic@yahoo.com Etiyopya’nın Mavi Nil nehri üzerinde Büyük Rönesans barajını inşa etmeye ...

İsrail Ürdün Filistin Arasında Su İşbirliğine İlişkin Değerlendirme

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı seyfikilic@yahoo.com Dünyanın kara üzerindeki en alçak bölgesi olan Ölü Deniz temel beslenme k...

Çevre Politikaları ve Ayrımcılık: Kerkük Türkalan Köyü Örneği

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 21 Eylül 2013’te parlamento seçimleri yapmak için hazırlanıyor. Uzun tartışmalardan sonra 21 Eylül tarihinde karar...

Çevre Politikaları ve Ayrımcılık: Kerkük Türkalan Köyü Örneği

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı seyfikilic@yahoo.com Hayvanlar ve bitkiler gibi canlı varlıkların tümü, hava, su ve toprak gib...

Aral Gölü Havzasında Yok Sayılan Kıyıdaş: Afganistan

Dr. Seyfi Kılıç, Orsam Su Araştırmaları Programı Uzmanı seyfikilic@yahoo.com Aral gölü havzasında bulunan iki önemli nehir ve bu nehirlerin aktığı ülk...

Dış Politika Aracı Olarak Irak STK’ları: Ilısu Barajı Örneği

Dr. Seyfi Kılıç, Orsam Su Araştırmaları Programı Uzmanı seyfikilic@yahoo.com Uzun zamandan bu yana Irak, Suriye ve Türkiye arasında devam eden Fırat-D...

Süleymaniye, Kifri, Tuzhurmatu, Karatepe, Kerkük ve Erbil Gözlemleri

ORSAM adına yapılan yeni bir saha çalışması için 10-20 Kasım 2012 tarihleri arasında ORSAM uzmanlarından oluşan dört kişilik bir ekiple Irak’a bir ziy...

Irak Su Yönetiminde Son Gelişmeler ve Irak’ın Konuyu Uluslararasılaştırma Çabaları

Dr. Seyfi Kılıç, Orsam Su Araştırmaları Programı Uzmanı seyfikilic@yahoo.com Irak, uzun yıllar boyu devam eden savaş, işgal ve iç savaş döngüsü nedeni...

Uluslararası Hukuk Derneği’nin Sınıraşan Sular Konusuna İlişkin Yaptığı Çalışmalar

19. yüzyılın başlarında nehirlerden seyrüsefer amacıyla yararlanmaya dair kurallar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak seyrüsefer kurallarını içeren düz...

Büyük Rönesans Barajı ve Nil Nehri Havzasında Son Gelişmeler

Nil havzasında ortaya çıkan son gelişmeler, geçen yüzyılda oluşan dengelerin bu yüzyıl için geçerli olamayacağını göstermektedir. 20. yüzyılda Nil hav...

KKTC Su Temin Projesinde denizin içerisinden su götürecek boru hattı ve kara yapılarının yapımı 13 Ekim 2012 tarihinde başlatılıyor

1960’lı yıllardan itibaren Kıbrıs adasında genel anlamda su sıkıntısı yaşanmaktadır. Yaşanan sıkıntının nedenleri ise sırasıyla; su kaynaklarının kont...

Rio Grande ve Colorado Nehirleri Uyuşmazlıkları: Harmon Doktrininin Ortaya Çıkışı II

4. 3 Şubat 1944 Andlaşması   ABD ile Meksika arasında ikinci uyuşmazlık konusunu oluşturan nehir Colorado’dur. ABD’nin, Colorado nehrinin kendi ...

EURO INBO 2012 10. Avrupa Konferansı Sonuç Çıktısı

EURO INBO 2012 Su Çerçeve Direktifinin Uygulanması Üzerine 10. Avrupa Konferansı 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Konfer...

Rio Grande ve Colorado Nehirleri Uyuşmazlıkları: Harmon Doktrininin Ortaya Çıkışı I

1. Giriş   ABD ile Meksika arasında sorun oluşturmuş ve daha sonra uzlaşmaya varılmış iki ana nehir bulunmaktadır. Bunlar, Rio Grande ve Colorado ne...

İspanya’da Su Kaynakları Yönetimi ve AB Su Çerçeve Direktifi

Avrupa’nın en kurak ülkelerinde biri olan İspanya, 504,645 km2 büyüklüğünde olup yıllık ortalama 684 mm yağış almaktadır. Ülke yarı kurak-kurak iklimi...

Türkiye’de Tarımsal Sulama

Türkiye’de DSİ başta olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşlar tarafından su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak yapılan projeler sonucunda ...

Tarımsal Sulama Etkileri ve Fiyatlandırılması

Dünyada kullanılan suyun i’u tarımda !’i endüstride, %6’sı ise ev içinde kullanılmaktadır. Geriye kalan %4’lük kısım ise rezervuarlarda buharlama sunu...

Rakamlarla Dünyada Su Sorunu

Yerküre üzerinde su kaynakları eşit bir şekilde dağılmamıştır. Su, yenilenebilir bir kaynaktır, ama bazı bölgelerde su kaynakları insani tüketime yetm...

Dünya Bankası ve Sınıraşan Su Havzalarına Müdahale Stratejileri

Dünya Bankası, Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü’nün (SIWI) düzenlediği Dünya Su haftasında “Reaching Across the Waters” başlıklı bir rapor yayınlam...

Urmiye Gölü yüzde 70 oranında küçüldü

Geçen yıl bu dönemlerde İran’ın kuzeybatısında yer alan ve dünyanın üçüncü büyük tuz gölü olan ve Ortadoğu’nun en büyük gölü olan Urmiye gölünün küçül...

Irak Su Yönetiminde Son Gelişmeler

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı seyfikilic@yahoo.com Irak uzun yıllar boyu devam eden savaş, işgal ve iç savaş döngüsü nedeniy...

İsrail’in Su Güvenliği ve Hizbullah’a Karşı Savaş

Geçen hafta başından bu yana uluslararası birçok basın ve yayın organında İsrail’in, Lübnan’da Hasbani nehri kıyısında inşa edilen bir turistik işletm...

Süleymaniye, Kifri, Tuzhurmatu, Karatepe, Kerkük ve Erbil Gözlemleri

ORSAM adına yapılan yeni bir saha çalışması için 10-20 Kasım 2012 tarihleri arasında ORSAM uzmanlarından oluşan dört kişilik bir ekiple Irak’a bir ziy...

Mısır’ın Değişen Nil Suları Politikası

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmal​arı Programı Uzmanı Mısır için Nil nehri suları hayati öneme sahiptir. Yıllık akımı Asvan’da 84 milyar m3’e ulaşa...

Su Sorununu Ortaya Çıkaran Nedenler

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmaları Programı Danışmanı Sınıraşan veya sınır oluşturan sulara ilişkin uyuşmazlıklar, su arz ve talebinin birbirine ...

Gerginleşen Türkiye Suriye İlişkileri ve Su

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmaları Programı Danışmanı, Aksaray Üniversitesi Ulus Arap baharı olarak adlandırılan ve Tunus’ta başlayarak neredeyse...

Su Sıkıntısına Konvansiyonel Olmayan Çözümler I: Havzalar Arası Su Transferi

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmaları Programı Danışmanı, Aksaray Üniversitesi U.İ.B Su zaman ve mekan ölçülerinde sınırlı bir kaynaktır. Bir havzad...

Irak Devlet Bakanı Ali Debbağ’ın Açıklaması ve Fırat-Dicle Sorunu

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmaları Programı Danışmanı, Aksaray Üniversitesi U.İ.B. Irak Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Ali Debbağ’ın , 25 Mayıs...

Su Sıkıntısına Bir Çözüm Önerisi: Sanal Su Kavramı

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmaları Programı Danışmanı, Aksaray Üniversitesi U.İ.B. İstanbul’da 2009 yılında Dünya Su Konseyi tarafından düzenlene...

Suriye’deki İç İstikrarsızlık Ürdün’ün Su Politikası İçin Bir Fırsat mı?

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmaları Programı Danışmanı, Aksaray Üniversitesi U.İ.B. Arap dünyasında ortaya çıkan olayların içeriği ülkeden ülkeye ...

Sınıraşan Sular Hukukunda Yer Alan Birtakım Çelişkiler

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmaları Programı Danışmanı, Aksaray Üniversitesi U.İ.B. Bu çalışmada Birleşmiş Milletler Uluslararası Suyollarının Ula...

Aral Denizi Havzasında Su Sorunları

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmaları Programı Hidropolitik Danışmanı, seyfikilic@orsam.org.tr Aral Denizi’ne dökülen iki ana nehir sistemi bulunmak...

DSİ’deki Dünya Su Günü Programı Üzerine Notlar

Dr. Seyfi Kılıç ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 22 Şubat 1993 tarihli kararı ile her yıl 22 Mart Dünya Su ...

Libya’da Son Gelişmeler Işığında “Büyük İnsan Yapımı Nehir” Sorunu

Dr. Seyfi Kılıç, Su Araştırmaları Programı Danışmanı, Aksaray Üniv. U.İ.B. Ortadoğu ülkelerinde arka arkaya meydana gelen halk ayaklanmalarının kısmi ...

Libya’da Son Gelişmeler Işığında “Büyük İnsan Yapımı Nehir” Sorunu

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı, Aksaray Üniv. U.İ.B. Ortadoğu ülkelerinde arka arkaya meydana gelen halk ayaklanmalarının kıs...

Mısır'da Muhtemel Rejim Değişikliği ve Nil Sularına Yansımaları

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı Mısır’taki yönetimlerin geçmişten bugüne Nil nehriyle ilgili en temel kaygısı, kendi istekleri...

Sudan Bölünmeye Giderken Nil Nehrinde Sular Isınıyor

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı 1979 yılında, İsrail ile barış andlaşması imzalandıktan sonra, Mısır Devlet Başkanı Enver Seda...