Bakış

Sincar ve Kobani’ye Yapılan Saldırılar Sonucunda Yaşanan Göçler ve Türkiye ’nin İnsani Yardımları

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Irak’ta çoğunlukla Yezidilerin yaşadığı Sincar’a ve Suriyeli Kürtlerin yaşadığı Kobani’ye 2014 yılının Ağustos ve Eylül aylarında saldırılar düzenlemiş ve bu kentlerde yaşayan binlerce kişi can güvenliklerini sağlamak için evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Binlerce Yezidi ve Suriyeli Kürt bu süreçte Türkiye’ye sığınmıştır. Türkiye, insani krizlerde uyguladığı açık kapı politikasını bu süreçte de devam ettirmiş ve bunun yanı sıra IŞİD saldırılarının başladığı ilk günden itibaren Sincar’a ve Kobani’ye Türkiye’den insani yardımlar yapılmıştır. Bu değerlendirmede IŞİD’in Sincar’a ve Kobani’ye yapmış olduğu saldırılar ve bu saldırılar sonrası Yezidilerin ve Suriyeli Kürtlerin kitlesel göçleri ele alınmaktadır. Değerlendirmede, yaşanan bu insani kriz sonrası Türkiye’nin hem iki bölgeye hem de Türkiye’ye sığınan sığınmacılara yönelik yaptığı insani yardımlar ortaya konmakta ve bu yardımlar göz önünde bulundurularak, dikkate alınması düşünülen diğer hususlarla ilgili önerilere yer verilmektedir.