Rapor

Sisi Döneminde Mısır’ın Silahlanma ve Askerî Altyapı Yatırımları

2020 yılında “Global Fire Power”ın yaptığı sınıflandırmaya göre askerî güç açısından Mısır ordusu, bir önceki yıla göre üç basamak yükselerek dünyanın en güçlü 9. ordusu olarak gösterilmiştir. Bu yükselişin temel nedenlerine bakıldığında, özellikle Muhammet Mursi’nin darbeyle iktidardan düşürülmesi sonrasında 2014 yılında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdul Fettah es-Sisi yönetiminde yapılan silah alımları ve ordunun konvansiyonel kapasitesini geliştirme yönünde yapılan çok boyutlu hamlelerin olduğu görülmektedir. Silah alımlarının yanı sıra Mısır’ın, İsrail’le yapılan Camp David Anlaşması sonrasında yaşanan eksen değişikliği ile en önemli silah tedarikçisi konumuna gelen Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) olan bağımlılığını azaltma ve Rusya, Avrupa ülkeleri ve Çin de dâhil olmak üzere askerî tedarikçilerini çeşitlendirme yönündeki politikası, bölgesel dengeleri etkileme potansiyeli taşıyan önemli bir strateji olarak ön plana çıkmaktadır. Mısır adına altı çizilmesi gereken bir diğer önemli hamle de askerî altyapısı ve üslerini geliştirme yönünde attığı adımlardır. Buna karşın bütün bu yatırımların, Mısır ordusunun kapasitesini arttırmada bütüncül bir etki gösterip göstermediği ve mezkûr sıralamadaki yerini ne kadar hak ettiği veya sıralamanın gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konusundaki tartışmalar devam etmektedir.