Levant Yayınlar

Suriye Anayasalarındaki Tartışmalı Konulardan Din

Din, Suriye anayasalarının oluşturulması sırasında boy gösteren tartışmalı konulardan biri olmuştur. Bu süreçlerde iki eğilim göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki; anayasada dinin rolünü ve statüsünü pekiştirmek isterken, diğeri herhangi bir dini ayrıcalıklı konuma yerleştirmeyi reddetmiştir. İkinci eğilim, ilk eğilimin İslami Fıkhı bir kanun kaynağı olarak görmesinden ve cumhurbaşkanının belirli bir dine mensup insanlar arasından seçilmesini şart koşmasından ötürü vatandaşlar arasındaki eşitliğin bozulmasından endişe etmiştir. Geçmişte, taraflar diyalog yoluyla fikir birliğe ulaşabilmekteydi. Ancak 2011 sonrasında, Suriye’de son zamanlarda yaşananların etrafında, yeni anayasa oluşturma girişimleri tartışmaları yeniden alevlendirmiştir. Bu durumun diğer meseleler üzerine yansımaları olacağı tahmin edilmektedir. Muhalifleri tatmin etmek için öz ve içerik bakımından çelişkili anayasal metinlerin kabul edilmesi, söz konusu metinlerin içeriklerinden yoksun bırakılarak taban tabana zıt versiyonlarıyla değiştirilmesi, aynı halk içerisinde belirli gurupları tatmin etmek için diğerlerinin göz ardı edilmesi ve din ile parti mensupluğu temelinde vatandaşlar arasında ayrım yapılmasına yönelik endişeler bulunmaktadır.