Bakış

Suriye’de Şii Milisler ve Siyasi Çözüm

Suriye krizinin çözümünü zorlaştıran unsurların başında iç savaşa farklı ülkelerden gelerek katılan yabancı savaşçı sorunu gelmektedir. Ancak bu sorun daha çok IŞİD’e katılan yabancı savaşçılar bağlamında ele alınmaktadır. Buna karşın Suriye rejimi saflarında da çok sayıda ülkeden on binlerce yabancı savaşçı yer almaktadır. Bunların büyük bir kısmını Irak ve Lübnan’dan gelen ve İran tarafından organize edilen milis gruplar oluşturmaktadır. Bu gruplar kimlik dayanışmasının yanı sıra kendi güvenliklerinin garantisi olarak Esad yönetimin yıkılmaması adına mücadele etmektedir. Suriye’de düzenli ordu giderek zayıflarken yabancı milis grupların ve dolayısıyla İran’ın etkisi giderek artmaktadır. Suriye’de milisleşme süreci iç savaşa siyasi çözüm bulma çabalarının önündeki en büyük engellerden biridir ve bu risk her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada söz konusu argüman çerçevesinde Suriye’deki yabancı savaşçı sorununun rejim kanadındaki boyutunu oluşturan yabancı Şii milisler ele alınmıştır.