Suriye Milli Ordusu için Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi Programı

Suriye Geçici Hükümeti ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde 25-28 Temmuz 2022 tarihlerinde “Suriye Milli Ordusu Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi Programı” düzenlenecektir. Eğitim Programı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO)’na bağlı gruplara “Uluslararası İnsancıl Hukuk, İç Silahlı Çatışmalar ve İnsancıl Hukuk, Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Savaş Hukukuna Göre Sorumluluk ve Savaş Suçları” başlıklarında konusunda uzman Türk akademisyen ve araştırmacılar tarafından eğitim verilecektir. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı ve ORSAM Başkanı Ahmet Uysal’ın 25 Temmuz 2022’de gerçekleştireceği açılış konuşmaları ile başlayacak eğitim programı şu şekildedir:

Yer: Suriye Milli Ordusu Eğitim Komutanlığı Karargâhı - Suriye

Tarih: 25-28 Temmuz 2022

25.07.2022
10.00-11.30: Açılış Konuşmaları
Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı
Prof. Dr. Ahmet UYSAL, ORSAM Başkanı
SMO Temsilcisi
11.45-13.00: Ortadoğu’da Gelişmeler Işığında Türkiye ve Suriye
Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı
Oytun Orhan, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü

26.08.2022
10.00-13.00: Uluslararası İnsancıl Hukuk - Prof. Dr. Yonca İLDEŞ (Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı)
(Uluslararası İnsancıl Hukukun yeri ve önemi, Uluslararası İnsancıl Hukukun temel kavramları, Uluslararası savaş hukuku, Savaş hukukunun temel ilkeleri, Savaş hukukunun düzenlediği konular ve temel kuralları, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri)
13.00-14.15: Yemek Arası
14.20-16.30: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Temel Kavramları, İç Silahlı Çatışmalar ve İnsancıl Hukuk - Prof. Dr. Mehmet Emin ÇAĞIRAN - Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (İç savaşta taraflar, Uluslararası insancıl hukuk kurallarının iç savaşlara uygulanması, Suriye iç savaşıyla ilgili BM Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi kararları, Suriye iç savaşıyla ilgili BM raporları)
16.40-18.00: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Suriye’de Uygulanabilirliği - Dr. Cemil Doğaç İPEK – TASAV Danışmanı

27.07.2022
10.00-13.00: Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Savaş Hukukuna Göre Sorumluluk - Dr. Cemil Doğaç İPEK (Devletlerin sorumluluğu, Şahısların sorumluluğu, İnsanlığa karşı suçlar)
13.00-14.15: Yemek Arası
14.30-17.30: Savaş Suçları - Prof. Dr. Mehmet Emin ÇAĞIRAN (Suçluların takibatı ve cezalandırılması, Suçluların takibatı ve cezalandırılmasına yönelik özel düzenlemeler)

28.07.2022
10.00-11.30: Çocuk Savaşçıların Uluslararası Hukuktaki Statüsü – Prof. Dr. Yonca İLDEŞ
11.45-13.00: İnsancıl Hukuk ve Uluslararası Örgütler: Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve UNICEF Örnekleri – Prof. Dr. Mehmet Emin ÇAĞIRAN
13.00-14.15: Yemek Arası
14.30-15.30: Program ile İlgili Katılımcılara Değerlendirme Anketi Uygulanması
15.45-17.00: Genel Değerlendirme ve Soru-Cevap, Katılımcılara Sertifika Takdimi
17.00-17.15: Kapanış