Bakış

Suriye’de Militan Selefi Hareketin Geçmişi

Birçok ülkenin haklı biçimde ve önce El- Kaide sonra da IŞİD örnekleri üzerinden özellikle 11 Eylül sonrasında militan selefileri terörist olarak tanımlaması sebebiyle bu akım, 21. yüzyılın ilk yarısındaki en önemli olgulardan biri olarak kabul edilmelidir. Geçmişte bu akımın taban bulabilmesi açısından zayıf konumda olduğu Suriye’de 2011 yılında başlayan halk ayaklanması dönüm noktası olmuştur. Suriye bu tarihten sonra dünyadaki militan selefi hareketlerin kalelerinden biri konumuna gelmiştir. Suriye’de militan-selefizmin yükselişini anlayabilmek açısından 2011 öncesinde ülkede durumun nasıl olduğunun ortaya konması büyük önem taşımaktadır. Suriye’de 2011 öncesinde bu hareket her ne kadar çok güçlü olmasa da belli bir tabanı ve geçmişi olduğunu da not etmek gerekmektedir. Bu çalışma, 2011 sonrasını anlayabilmek açısından Suriye’de 2011 öncesine kadar militan-selefi hareketin geçmişini ele almaktadır. Bu şekilde söz konusu hareketin Suriye’de güçlenmesi, düşünürler ve gençler arasında nasıl zemin bulabildiği sorusuna yanıt aranmaya çalışılacaktır.