Levant Yayınlar

Suriyeli Göçmenlerin Türkiye’yi Tercihi Üzerinden Göç Teorilerine Yeniden Bakış

İnsan niye göç eder? İlk göç teorisinin ortaya çıktığı 19. yüzyıldan günümüze kadar birçok teorisyen bu soruya cevap aramıştır. Göçmenin göç etme sebebini anlamak ve göçü sınıflandırabilmek adına birçok göç ve göçmen davranışı incelenmiş ve göçmen davranışları ile göçün sebepleri sistematize edilmeye çalışılmıştır. 21. yüzyıl ise göçün ve göçmenin değiştiği dönem olmuştur. Hem klasik hem de modern göç teorileri 21. yüzyıldaki göçleri açıklamaktan aciz kalmıştır. Her göçün ve göçmenin spesifik bir durumunun olduğu bu yeni düzende ise göçü ve göçmen davranışını açıklamak oldukça zorlaşmıştır. 2011’de Suriye’de ortaya çıkan iç savaşın sonrasında Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye göçünün de tek bir teori ile açıklanamayacak kadar karmaşık olduğu göze çarpmaktadır. Herhangi bir göç teorisi yalnız başına ne Suriyeli göçmenlerin davranış tarzlarını ne de göçün sebeplerini açıklayamamaktadır. Bu durumda Suriyeli göçmenlerin neden Türkiye’yi tercih ettiklerini açıklamak için birden çok göç teorisine başvurmak gerekmektedir. Böylece Suriyeli göçmenlerin göç etmek için neden Türkiye’yi tercih ettikleri teorik altyapısı ile birlikte anlaşılabilecek, aynı zamanda da göçün altında yatan sebepler ortaya çıkabilecektir. Bu makalede klasik dönemden modern döneme kadar ortaya çıkan göç teorileri incelenecektir. Aynı zamanda da Suriyeli göçmenlerin Türkiye’yi ve bazı Türk illerini neden daha fazla tercih ettikleri sorusu her göç teorisinin yaklaşımına göre cevaplandırılmaya çalışılacaktır.