Bakış

Suudi Arabistan’ın Sıra Dışı Yatırım Fonu

Bir yatırım şirketi olarak faaliyet gösteren Kamu Yatırım Fonu (Public Investment Fund, PIF), Kraliyet Kararnamesi ile 1971 yılında kurulmuş ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na bağlanmıştır. Öncelikli amacı kamu işletmelerinin iç ekonomideki faaliyetlerine kredi vermek olan PIF, birçok şirketi ve kilit projeyi finanse etmiş ve ülke ekonomisinde stratejik öneme sahip projelerde finansal destek sağlamıştır. 300 milyar dolar değeri ile dünyanın en büyük yatırım fonları içerisinde yer alan PIF 2015 yılında Bakanlar Konseyi kararı ile Muhammed Bin Selman’ın başkanı olduğu Ekonomi ve Kalkınma İşleri Konseyi’ne bağlanmıştır. Suudi Arabistan’da Vizyon 2030 kapsamında PIF’in amaçları yeniden şekillendirilmiştir. Bu amaçlar, Suudi Arabistan’ın ekonomik dönüşümünü harekete geçirirken, gelecekte küresel ekonomiyi şekillendirecek yeni sektörlerin ve fırsatların ortaya çıkarılmasına öncülük etmek, Suudi ekonomisinin rekabet gücünü arttırmak ve küresel bir yatırım merkezi ve dünyanın en etkili yatırımcısı olmak şeklinde sıralanmıştır. 2015 yılından sonra Vizyon 2030 yolunda PIF’e daha kapsamlı bir otorite ve stratejik sorumluluklar yüklendiği görülmektedir.