Bakış

Tunus’ta Güvenlik Sektörü Reformu

Tunus, 2011 sonrası dönüşümü ile demokratikleşme adına başarılı bir örnek olmaya devam etmektedir. Ancak demokratikleşme süreçleri için önemli bir adım olan otoriter rejimlerin dayanağı haline gelen devlet kurumlarının yapısal reformlar ile dönüştürülmesi ülkede hala tamamlanamamıştır. Özellikle güvenlik kurumlarında yapısal reformların henüz gerçekleştirilememiş olması ülkenin demokratikleşmesi adına bir dizi riski ve kaygıyı beraberinde getirmektedir. Tunus 2013 yılından itibaren ciddi güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalmakta ve karar alıcılar da bu duruma paralel olarak güvenliği önceleyen yeni politikalara yönelmektedirler. Bu açıdan yapısal reformlar ile güvenlik kurumlarının demokratikleşmenin önünü açan ve demokratikleşmeye eşlik eden bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.Bu çalışma bu ihtiyacı ve önemi göz önünde bulundurarak Tunus’ta 2011 sonrası dönemde Tunus güvenlik kurumlarının yaşadığı dönüşümü incelemektedir. Güvenlik kurumlarının 2011 sonrası dönemdeki durumu ve değişimin muhteviyatı ile birlikte, ülkede son dört yılda değişen güvenlik tehditleri ve politikaları da mercek altına alınmaktadır.