Bakış

Türkiye-Irak İlişkilerinde Su Meselesi ve Geleceğe Dönük Öneriler

Türkiye ile Irak arasında uzun yıllardır devam eden sınıraşan sulara ilişkin sorunun çözümü için yapılacak değerlendirmelerde sorunun çıkış sürecindeki uluslararası gelişmeler büyük rol oynamaktadır. Çünkü söz konusu sorun, iki ülke arasındaki siyasi gelişmelerden etkilendiği kadar, uluslararası alandaki siyasi ekonomik ve teknolojik gelişmelerden de doğrudan etkilenerek süreç içinde değişim göstermektedir. Bu çalışmada sınıraşan sular meselesinin başlangıcından bugüne geçirdiği evrimin nedenleri ortaya konarak geleceğe dönük çıkarımlarda bulunulacaktır.