Bakış

Türkiye-Rusya Uçak Krizi Bağlamında Enerji Bağımlılığı ve Yol Haritası

24 Kasım 2015’te Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesiyle beraber gündeme gelen en önemli konulardan biri Türkiye-Rusya arasındaki enerji ilişkisi ve özellikle de bu iki ülke arasındaki asimetrik doğalgaz alışverişi olmuştur. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve bu kapsamda Rus doğalgazının önemli yer teşkil etmesi yalnız bu kriz açısından değil ileride çıkması muhtemel krizler de hesaba katıldığında Türkiye’nin enerji bağımlılığından doğan risklerin ve bu bağımlılığı azaltmaya yönelik tedbirlerin analizini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada enerji bağımlılığı konsepti, Türkiye’nin ve Rusya’nın enerji profilleri, enerji bağımlılığı düzleminde AB dökümanlarında öne çıkan noktalar ve Türkiye için bu bağımlılığı azaltıcı tedbirler üzerinde durulmuştur.