Bakış

Ukrayna Krizi ve Suriye’deki Rus Güçleri

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sadece Doğu Avrupa ya da NATO-Rusya bağlamında etkiler oluşturmamış, aynı zamanda Rusya’nın doğrudan askerî varlığının olduğu bölgelerde de sonuçlar doğurmuştur. Bu yönüyle Suriye, Rusya’nın Ukrayna müdahalesinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Nitekim, 11 yılı aşkın süredir devam eden Suriye iç savaşında Rusya’nın en etkin küresel aktör olarak öne çıkmış olması Ukrayna krizinin Suriye’ye doğrudan yansımalarını beraberinde getirmiştir. Ukrayna krizi sebebiyle buğday ve doğal gaz arzında oluşan sıkıntılar gibi Suriye’deki gündelik hayatı derinden etkileyen birçok sorun meydana gelmekle birlikte, Suriye’yi uzun vadede en çok etkilemesi muhtemel konu sahadaki güç dengelerinin değişmesi ihtimalidir. Suriye’de deneyim kazanmış operasyonel birlikleri Ukrayna müdahalesinde kullanmak isteyen Rusya, Suriye’deki bazı bölgelerdeki askerlerini çekmiş veya sayılarını azaltma yoluna gitmiştir. Rusya’nın Suriye’deki askerî varlığı ile ilgili yaşanan mobilizasyonun temelinde hangi stratejinin yattığından bağımsız olarak Rusya’nın askerî kapasitesini azaltma eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu durum krizin devam ettiği Suriye’de bir güç boşluğu doğuracağından Rusya’dan boşalan yerleri kimin doldurduğu/dolduracağı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu noktada, İran destekli milislerin ön plana çıkıyor olması Suriye sahasındaki askerî dengelerin yeniden şekillenebileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Nitekim İran varlığının bölgede artması ABD ve İsrail’in daha fazla askerî angajman uygulamasını beraberinde getirebilir. Böyle bir durum, Suriye krizinin yeni bir aşamaya girmesine ve mevcut savaş hâlinin daha da uzamasına neden olabilir.