Watheq Al-Sadoon

Öz Geçmiş

2015 yılından itibaren Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM)'da  Irak Çalışmaları Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Newyork IIE Uluslararası Yüksek Öğretim Enstitüsünden bir araştırma programını yürütmek üzere araştırmacı unvanı: (2014 – 2017). Musul Üniversitesi öğretim Üyesi :(2003 -2017). Musul Üniversitesi – Bölgesel Araştırmalar Merkezi –kıdemli araştırmacı :(2008 – Temmuz 2017). Musul Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi – Öğretim görevlisi : (2008 – Temmuz 2017). Bilimsel Unvanlar: (Okutman: 2012)-( Yardımcı Okutman: 2008)-( Araştırmacı: 2003). Doktora çalışmasını Danimarka/Aalborg Akademisi’nde “Uluslararası İlişkiler Tarihi” alanında tamamlamıştır. Yüksek Lisans: Askeri Araştırmalar El- Bekr Üniversitesi/ Bağdat: Temmuz 2000. 

ESERLER- Kitaplar: (Çağdaş Irak - Türk ilişkilerinde güç ve zafiyet etkenleri/ 2017) - (Arap körfezi ülkelerinde siyası kararın yapımı / 2013) - (Çağdaş Kafkaslar tarihinde araştırmalar / 2011) - (Irak ve Arap Körfezi ülkeleri: Irak ile Körfez İş birliği Konseyi ülkeleri arasındaki ilişkinin durumu ve geleceği hakkında bir araştırma / 2010). Bilimsel ve hakemli dergilerde yayınlanan 25 araştırma. Dergi, gazete ve Web sitelerinde güvenlik stratejisi ve uluslararası ilişkiler konularında yayınlanmış onlarca makale. Yerel, Arap ve uluslararası onlarca akademik ve düşünce faaliyetinde konferans ve araştırmalara katılmaktadır. Üniversiteler, Araştırma merkezleri ve Kurslarda ders verdiği konular:( Uluslararası ilişkiler Tarihi)- (Bilimsel araştırma metot ve Programları)-( Uluslararası İlişkilerde Güvenlik boyutu)-( Uluslararası ve bölgesel Güvenlik, Askeri stratejiler)-( Silahlı çatışmalar, güvenlikle ilgili krizler, göçmen ve göç konularının medyatik sunumunun metot ve programları).