Zeynep Karvan

Öz Geçmiş

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü dördüncü sınıf lisans öğrencisidir.