Siber Alanda Yükselen Terör Tehdidi ve Siber Güvenlik

Teknoloji ve özellikle online dünyadaki gelişmeler bir yandan gündelik hayatı kolaylaştırıp farklı sosyalleşme kanalları sunarken öte yandan güvenlik alanında ortaya ciddiyetle ele alınması gereken yeni bir cephe çıkarmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber gündeme gelen en önemli sorunlardan biri bu gelişimin insanlığın menfaati için mi yoksa kötü niyetli kişilerce mi kullanılacağı olmuştur. Bu ikilem tarihin ilk dönemlerinden bu yana askerî teknolojide ve güvenlik alanındaki hemen hemen her gelişme için geçerlidir. Güncel durumda ise bunlara ek olarak online sahadaki gelişmelerin de bu iki temel ihtimal üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle radikalleşme ve terörizm bağlamında sanal dünyanın radikalleşme sürecindeki bireylere, eylem hazırlığındaki teröristlere ya da terör propagandası ve terörün finansmanı noktasındaki çabalar bağlamında devrimsel katkılar sağladığı göz önünde bulundurulmalıdır. İnternet, saldırması ucuz ve kolay, topyekûn savunması ise neredeyse imkânsız ve oldukça masraflı bir yeni cephe olarak 90’lardan bugüne artarak öne çıkmıştır.

Önümüzdeki süreçte bu cephedeki savaşın artan internet kullanıcısı sayısı, sosyal medyanın konvansiyonel iletişim araçlarının tahtını sallaması ve internetin sunduğu kısmi görünmezliğin cazibesi dolayısıyla daha da şiddetleneceğini öngörmek zor değildir. Halihazırda dünyada 3 milyar kişi internete bağlı durumda ve pek çoğu akıllı telefon olmak üzere 7 milyar cep telefonu kullanılmaktadır. Kullanıcıların yarısının 25 yaş altında oluşu da önümüzdeki dönemde bilişim ve iletişim alanlarındaki faaliyetlerin nasıl bir artış göstereceğinin sinyallerini vermektedir. “Dijital Jenerasyon / Generation D denen bu kuşağın giderek bilişim ve iletişim teknolojilerini daha yoğun ve etkin biçimde kullanacaklarını öngörmek mümkündür. Radikalleşme bağlamında genç nüfusun radikalleştirilme ve militarize olma noktasında etkiye en açık gruplardan biri olduğu düşünüldüğünde, bu yaş dağılımı büyük önem arz etmektedir. 5 yeni internet kullanıcısından 3’ünün başarısız ya da başarısızlık sürecindeki devletlerden olması ve bu kimselerin iletişim ve bilişim teknolojileri üzerinden tepkisel tavır geliştirme ve organize olma faaliyetleri gösterebilmesi de önemli bir veri olarak karşımızdadır.

Siber Suçlar ve Terörün Online Finansmanı

Radikalleşme ve terörizm bağlamı özelinde bakıldığında bilişim ve iletişim teknolojilerinin çeşitli maksatlarla kullanıldığını, bu maksatlar arasında propaganda, eleman devşirme, eylem planlama, eylem araçlarının kullanımına dair eğitim verme ve eylemler için finansal kaynak temini gibi başlıkların bulunduğunu söylemek mümkündür. Terörizmin finansmanı bağlamında sanal dünyanın ve sınır-aşan siber suç ve siber suçlu kavramlarının gündemi giderek daha fazla işgal ettiği bir dönemden geçmekteyiz. Teröristlerin ve genel anlamda siber suçluların korsan ve zararlı yazılımlar, banka hesaplarının ele geçirilmesi, dark web ve deep web üzerinden bitcoin kullanılarak yürütülen insan, silah ve uyuşturucu ticareti gibi eylemlerde bulundukları ve bunları önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde ciddi biçimde artıracakları, zira siber suçluların yöntem geliştirme ve evrimleştirme hızıyla mukabil mücadele yöntemleri geliştirmenin oldukça zor olduğu düşünülmektedir. Yalnız para transferleri değil, belgelerin ele geçirilerek sahibine tekrar satılması, şantaj vb. yöntemlerle de para hareketi sağlamak mümkündür. Rusya ve Çin gibi siber sahada oldukça etkin iki aktöre bakıldığında, halihazırda Rusya’da halkın