Panel

Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye'deki Güncel Gelişmeler

  • 02.04.2021
  • 14:00 - 16:00
  • Şanlıurfa
Ortadoğu’da değişim süreci ABD’nin 2003 yılında Irak işgali ile başlamıştır. Irak’ta yaşanan değişimin bölgeye yayılma etkisi nispeten sınırlı kalmıştır. Buına ragmen Irak 2003 yılından bu yana ABD’nin oluşturduğu si...

Oytun Orhan

Bilgay Duman

Ahmet Uysal

Yaşar İçen

İsrail’in Bitmeyen Siyasi Krizi: İdeolojik Kamplaşma ve Yenilenen Seçimler

  • 15.02.2021
  • 20:00 - 21:30
  • Youtube
İsrail her ne kadar son dönemde önemli dış politika kazanımları elde etmiş olsa da, iç politika çalkantılarına bir türlü engel olamamaktadır. Özellikle Kasım 2018’den beri süregelen siyasi kriz nedeni...

Ferit Belder

Haydar Oruç

Gökhan Çinkara

Mustafa Fatih Yavuz

Türkiye-Lübnan İlişkileri ve Doğu Akdeniz’de İşbirliği İmkanları

  • 15.02.2021
  • 16:00 - 17:30
  • Youtube
Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal kaynaklar siyasi tartışmaları beraberinde getirmiştir. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, doğal kaynakların paylaşımı ve uluslararası pazarlara ulaştırılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. B...

Mustafa Yetim

Recep Yorulmaz

Saeed Kozah

Gülşen Sağlam

Dania Kulailat Khatib