Panel

İç ve Dış Dinamikler Bağlamında Ürdün’de Siyasi Kriz

  • 15.04.2021
  • 12:00 - 13:30
  • Youtube
Ürdün Ortadoğu’da istikrar adası olarak bilinen bir ülke konumundadır ve bölgede yaşanan istikrarsızlıklardan kaçan insanların sığındığı limanlardan biri olagelmiştir. Ürdün bu niteliği itibarıyla uluslarara...

Oytun Orhan

Muhammed Hüseyin Mercan

Maan Al-Bayari

Mehmet Fatih Arslan

Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye'deki Güncel Gelişmeler

  • 02.04.2021
  • 14:00 - 16:00
  • Şanlıurfa
Ortadoğu’da değişim süreci ABD’nin 2003 yılında Irak işgali ile başlamıştır. Irak’ta yaşanan değişimin bölgeye yayılma etkisi nispeten sınırlı kalmıştır. Buına ragmen Irak 2003 yılından bu yana ABD’nin oluşturduğu si...

Oytun Orhan

Bilgay Duman

Ahmet Uysal

Yaşar İçen

İsrail’in Bitmeyen Siyasi Krizi: İdeolojik Kamplaşma ve Yenilenen Seçimler

  • 15.02.2021
  • 20:00 - 21:30
  • Youtube
İsrail her ne kadar son dönemde önemli dış politika kazanımları elde etmiş olsa da, iç politika çalkantılarına bir türlü engel olamamaktadır. Özellikle Kasım 2018’den beri süregelen siyasi kriz nedeni...

Ferit Belder

Haydar Oruç

Gökhan Çinkara

Mustafa Fatih Yavuz