Etkinlik Değerlendirmesi

ORSAM Konferansları: İş Birliği ve Huzur Beklentisiyle Ortadoğu'nun Değişken Durumu

  • Online
Onur Konuşmacısı: Lübnan Eski Başbakanı Fouad Siniora 6 Nisan 2021 Fouad Siniora’nın Konuşmasının Deşifresi: Sevgili Arkadaşlar, Bayanlar ve Baylar, ORSAM Ortadoğu Araştırmaları Merkezi olarak “İş Birliği ve Huzur Beklentisiyle Or...

Türkiye-Cezayir İlişkilerinin Geleceği

Cezayir Ankara Büyükelçisi Sn. Murad Adcabi konuşmasında 5 asırlık ilişkilerin gelişim seyrini kısaca ele almış, 2006 sonrasında kazanılan ivme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2010 ve bu yıl başında gerçekleştirmiş olduğu zi...

2011 Sonrası Irak Sempozyumu Ankara’da Yapıldı

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) tarafından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın katkılarıyla düzenlenen “2011 Sonrası Irak” başlıklı...