Eğitim Bursu

ORSAM Tez Ödülleri

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Ödülleri, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinden başarılı bulunan çalışmalara verilece...

ORSAM Ortadoğu Tez Bursları

Derin tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik bağlara sahip olunmasına rağmen Türkiye’de Ortadoğu çalışmaları yeterli düzeyde değildir. Bugünlerde Ortadoğu (ve Kuzey Afrika) bölgesi, ciddi dön...