Eğitim Bursu

ORSAM Tez Ödülleri

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Ödülleri, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinden başarılı bulunan çalışmalara verilecektir. İlgili ödüllerin amacı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri ile ilgili sosyal bilimler alanlarında yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmektir. Başvuran adayların tezleri, alanında yetkin akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek, derece alan çalışmalar ödüllendirilecektir.

Önemli Tarihler
Tez Onayı Tarih Aralığı: 1 Ocak 2017 – 1 Eylül 2020
Son Başvuru: 1 Eylül 2020
Sonuç Açıklama: 29 Aralık 2020

Başvuru Alanları
Ortadoğu ve/veya Kuzey Afrika bağlamında: Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Sosyoloji, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Coğrafya, İletişim ve İlahiyat.

Başvuru Şartları
- Tezin sosyal bilimler alanında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri hakkında yazılmış olması.
- Tezin son başvuru tarihinden önce enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması.

Ödüller
Doktora

- Birincilik Ödülü: 6.000 TL
- İkincilik Ödülü: 4.000 TL
- Teşvik Ödülleri: 2.000 TL

Yüksek Lisans
- Birincilik Ödülü: 3.000 TL
- İkincilik Ödülü: 2.000 TL
- Teşvik Ödülleri: 1.000 TL

Not: Ön elemeyi başarı ile geçen adaylardan tezlerinin tamamı ve gerekli belgeler e-posta yolu ile istenecektir.

Başvuru için tıklayınız