HAKKIMIZDA

Derin tarihi, kültürel ve komşuluk bağlarımız olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi çok ciddi değişim sürecinden geçmektedir. Bu karmaşık ve dinamik gelişmelerin  izlenmesi ve anlamlandırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. ORSAM (Ortadoğu Araştırmaları Merkezi), Türkiye’de eksikliği hissedilen Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun ve dış politika ile ilgilenen çevrelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla Ocak 2009 tarihinde kurulmuştur. ORSAM Ankara merkezli, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşudur. ORSAM Ortadoğu ile ilgili bilgi kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve bölge uzmanlarının düşüncelerini Türk akademik ve siyasi çevrelerine doğrudan yansıtabilmeyi hedeflemektedir. Ortadoğu ülkelerindeki devlet adamlarının, bürokratların, akademisyenlerin, stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin Türkiye’de konuk edilmesini kolaylaştırarak, yerel perspektiflerin gerek Türkiye gerek dünya kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ORSAM, Ortadoğu’daki sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelere yönelik çalışmalar yapmakta ve bunları kamuoyuna sunmaktadır. Ortadoğu ve uluslararası politika konularının daha sağlıklı kavranması ve analiz edilebilmesini amaçlayan ORSAM, kamuoyunu bilgilendirdiği gibi karar alıcılara da çözüm odaklı aydınlatıcı analizler sunmakta ve siyaset yapımına katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda bölgesel gelişmelerin analizi yanı sıra, bölgesel sorunlara farklı politika alternatiflerini de içeren projeksiyonlar üretmektedir. Kapsamlı ve çözüm odaklı analizler sunabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıların ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarından faydalanmaktadır. Yeniden yapılanma sürecine giren ORSAM, araştırma kadrosunu ve ilgi alanlarını da genişleterek bölgedeki yapıları ve dinamikleri titizlikle araştırmakta, geniş yayın ve eğitim faaliyetleriyle de bu bilgileri kamuoyu ve ilgililerle paylaşmaktadır.