Ortadoğu Etütleri Dergisi

ISSN: 1309-1557 / EISSN: 2687-430X

Kurumsal Yapı: Ortadoğu Etütleri Dergisi (ISSN: 1309-1557), Ortadoğu Araştırmaları Derneği (ORSAM) tarafından 2009 yılından itibaren yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayınlanmakta olan uluslararası, hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça'dır. Derginin yayın kurulu kendi çalışma alanlarında uzman değerli akademisyen ve araştırmacılardan oluşmaktadır. Danışma kurulu ve sayı hakemleri seçiminde, akademisyen/profesyonellerin farklı üniversitelerden, illerden, bölgelerden ve ülkelerden olmasına özen gösterilmektedir. Sahip olunan geniş hakem havuzu sayesinde dergimize gönderilen  Ortadoğu, uluslararası ilişkiler, tarih, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, sosyoloji ve kültürel çalışmalar gibi sosyal bilimlerin tüm dallarından makaleler; objektif, bilimsel ve adil bir şekilde değerlendirip yayına hazırlanmaktadır.  

Amaç: Ortadoğu Etütleri Dergisinin ana amacı, Türkiye’de sosyal bilimlerde Ortadoğu çalışmalarının gelişimini teşvik etmek ve uluslararası alanda Ortadoğu literatürüne nitelikli katkılar yapılmasına imkân sağlamaktır.Dergimiz aynı zamanda Ortadoğu bölgesine dair bilimsel, orijinal ve nitelikli araştırmaların İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak yayınlanabileceği disiplinler arası bir platform olma amacı da gütmektedir.

Kapsam: Türkçe, İngilizce  ve Arapça araştırmaların yer alacağı Ortadoğu Etütleri Dergisi, sosyal bilimlerin ilgili alanlarında (uluslararası ilişkiler, tarih, sosyoloji, ilahiyat, kamu yönetimi, strateji, savaş çalışmaları, etnik çalışmalar, çatışma çözümleri, kriz yönetimi ve analizi çalışmaları, demokrasi çalışmaları, sivil toplum, din ve mezhep çalışmaları ile kültürel diplomasi alanında) Ortadoğu’ya dair konuların farklı disiplinler aracılığıyla incelendiği tüm yazılara açıktır.

Açık erişim politikası ve özgünlük denetimi: Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden, içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden başvuru aşamasında veya sonraki süreçlerde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek maksadıyla özgünlük taramasından (iThenticate) geçirilmektedir. Benzerlik kabul oranı %20'tir.

Yayın etiği: Yayın etiğimiz temel olarak Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Esaslarına dayanmaktadır (Yayın Etiği Komitesi (COPE), 2011). Detaylı bilgi için ilgili sekmeye bakınız.

Hakem süreci: Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Yayın kurulu, araştırma makaleleri dışındaki yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve ret kararı verebilir.

İndeksler: EBSCO, Worldwide Political Science Abstracts, ve uluslararası pek çok indeks tarafından taranmaktadır.


Derginin Sahibi (Ortadoğu araştırmaları Derneği adına), Ahmet Uysal
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, İsmail Numan Telci
Editör, Haydar Oruç
Yardımcı Editörler, Gökhan Boşbaş, Recep Yorulmaz, Mustafa Yetim,Gökhan Egeli, Nurbanu Akcan  
Kitap Tanıtım Editörü, Gül Ünal
Arapça Editörü, Ceyda Beşirli

Dergi İletişim:
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2128. Sok. No:3 Pk: 06510 Çankaya / Ankara                                                                                         
Tel: (+90) (850) 8881520 Faks: (+90) (312) 430 39 48 
Elektronik posta: ortadoguetutleri@orsam.org.tr