Sempozyum-Kongre

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Forumu: Göç ve Diaspora

  • 09.07.2019 - 10.07.2019
  • 09:00 - 18:00
Modern insanlık tarihinde iki olgunun ciddi anlamda ön plana çıktığını görmekteyiz: Ulus-devlet ve göç. Ulus-devlet konusu, özellikle birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İmparatorlukların da yıkılmasıyla siyaset...

Kuzey Afrika’da Toplum ve Siyaset: Dönüşümler ve Meydan Okumalar

  • 27.12.2018 - 28.12.2018
  • 09:00 - 17:00
  • İstanbul Üniversitesi
ULUSLARARASI SEMPOZYUM KUZEY AFRİKA'DA TOPLUM VE SİYASET: Dönüşümler & Meydan Okumalar 27-28 Aralık 2018 [Sempozyum Programını İndirin] Sempozyumun Sorunsalı: Kuzey Afrika toplumlarının sosyal yapısında, kültürel v...

Ahmet Uysal

Faouzi Bendridi

Mahmut Ak