Sempozyum-Kongre

Uluslararası Sempozyum: Akdeniz’de Güvenlik, İstikrar ve İş Birliği

Uluslararası Sempozyum: Akdeniz’de Güvenlik İstikrar ve İş birliği

Tarih: 13-14 Ekim 2022

Yer: ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Konferans Salonu, Haspolat/Lefkoşa

 

PROGRAM
1. Gün (13 Ekim Perşembe)
10:00 - 10:45 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Enver ARPA (ASBÜ KKTC Yerleşkesi Rektörü)
Prof. Dr. Ahmet UYSAL (ORSAM Başkanı)
Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN (ASBÜ Rektörü)
Zorlu TÖRE (KKTC Meclis Başkanı)
Fuat OKTAY (T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı) (Çevrimiçi)
Ersin TATAR (KKTC Cumhurbaşkanı)
 
Çay Arası
 
Birinci Oturum (Oturum Bşk: Prof. Dr. Ahmet UYSAL / ORSAM Başkanı)
11:00 - 11:15 Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Doğu Akdeniz ve Türkiye Jeopolitiği / Geopolitics of east med and Türkiye
11:15 - 11:30 Doç. Dr. Cihat YAYCI (İstanbul Topkapı Üniversitesi, Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Başkanı)
KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki Rolü ve Etkisinin Arttırılmasına Yönelik Yeni Stratejik ve Jeopolitik Yaklaşımlar / New Strategic and Geopolitical Approaches to Increase the Role and Influence of the TRNC in the Eastern Mediterranean
11:30 - 11:45 Prof. Dr. Ulvi KESER (Girne Amerikan Üniversitesi)
Akdeniz'de İstihbarat Savaşı ve Kıbrıs'ın Stratejik Konumu / The Intelligence War in the Mediterranean and the Strategic Position of Cyprus
11:45 - 12:00 Soru ve cevap
 
Yemek Arası
 
İkinci Oturum (Oturum Bşk: Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ / Ankara Sosyal Bilimler Ün.)
13:30 - 13:45 Prof. Dr. Burhan KÖROĞLU (İbn Haldun Üniversitesi)
Akdeniz’de Çatışma ve Güç Mücadelesi’ne alternatif olarak Kültürel ve Medeniyetsel Etkileşimin üç örneği / Three examples of Cultural and Civilizational Interaction as an alternative to Conflict and Power Struggle in the Mediterranean
13:45 - 14:00 Prof. Dr. Ramazan ERDAĞ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikasının Temelleri ve Akdeniz'de Güvenlik ve İşbirliğine Katkısı / Fundamentals of Turkey's Eastern Mediterranean Policy and Its Contribution to Security and Cooperation in the Mediterranean
14:00 - 14:15 Prof. Dr. Grimes SAMIR (Cezayir National School of Marine Sciences and Coastal Management)
Çevresel Güvenlik: Akdeniz İşbirliği ve Güvenliğinde Yeni Bir Alan / Environmental security, a new area for Mediterranean cooperation and security
14:15 - 14:30 Soru ve cevap
 
Çay Arası
 
Üçüncü Oturum (Oturum Bşk: Prof. Dr. Murat TEZER / Yakın Doğu Üniversitesi)
14:50 - 15:05 Prof. Dr. Joseph BAHOUT (Beyrut Amerikan Üniversitesi)
Akdeniz’de Çıkar Çatışması ve İşbirliği: Güvenlik Mimarisi Mümkün mü? / Confrontation and cooperation in the Mediterranean; is a Security Architecture Possible?
15:05 - 15:20 Prof. Dr. Murat AKKAYA (Girne Amerikan Üniversitesi)
Siber Güvenlik ve Gelişmekte Olan Ülkeler / Siber Security and Developing Countries
15:20 - 15:35 Prof. Dr. Jamal Hashim Ahmed ALDHUWAIB (Irak Anbar Üniversitesi) 
Türkiye’nin Libya’daki Varlığının Gerekçeleri / The Reasons for Turkey's Presence in Libya
15:35 - 15:50 Soru ve cevap 
 
Dördüncü Oturum (Oturum Bşk: Doç. Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ/ASBÜ KKTC Yerleşkesi)
15:50 - 16:05 Prof. Dr. Abdessatar REJEB (Mısır Carthge Üniversitesi)
Ekonomik ve Sosyal Politikalar: Mısır'ın Siyasi Sisteminin İstikrarı ve Sürdürülebilirliği Hipotezi / The Economic and social policies: Hypothesis of the stability and sustainability of Egypt's political system
16:05 - 16:20 Doç. Dr. İsmail Numan TELCİ (ORSAM Başkan Yardımcısı)
Güç Gösterisi ya da Savaşa Hazırlık: Doğu Akdeniz Çekişmesinde Askeri Tatbikatları Anlamlandırmak / Show of Strength or Preparation for War: Making Sense of Military Exercises in the Eastern Mediterranean Conflict
16:20 - 16:35 Prof. Dr. Murat YEŞİLTAŞ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Doğu Akdenizde Yeni Bölgesel Güvenlik Mimarisi: Türkiye’nin Değişen Öncelikleri ve Dış Politikası / New Regional Security Architecture in the Eastern Mediterranean: Turkey's Changing Priorities and Foreign Policy
16:35 - 16:50 Soru ve cevap
 
2. Gün (14 Ekim Cuma)
 
Beşinci Oturum (Oturum Bşk: Prof. Dr. Hüseyin IŞIKSAL / KKTC Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı)
09:30 - 09:45 Prof. Dr. Muhittin ATAMAN (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Ortadoğu’daki Normalleşme Sürecinin Doğu Akdeniz Bölgesi Üzerindeki Etkileri / The Effects of the Normalization Process in the Middle East on the Eastern Mediterranean Region
09:45 - 10:00 Dr. Muhammed Soliman ALZAWAWY (Sakarya Üniversitesi)
Doğu Akdeniz: Güvenlik Sorunları ve İşbirliği İmkanları / East Med: Security Challenges and Prospects of Cooperation
10:00 - 10:15 Prof. Dr. Çağrı ERHAN (Altınbaş Üniversitesi)
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Mutasavver Münhasır Ekonomik Bölgesi: Sorunlar ve Çözümler / Turkey’s Prospective EEZ in Eastern Mediterranean: Problems and Solutions
10:15 - 10:30 Soru ve cevap
 
Altıncı Oturum (Oturum Bşk: Prof. Dr. Burhan KÖROĞLU / İbn Haldun Üniversitesi)
10:30 - 10:45 Prof. Dr. Michelangelo GUIDA (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
İtalya-Kıbrıs İlişkileri: Tarihsel Bir Bakış Açısı / Italo-Cypriot relations: a historical perspective
 
10:45 - 11:00 Arş. Gör. Selen AKAN (TÜRK DEGS Genel Sekreteri, Topkapı Üniversitesi)
Deniz Güvenliği ve Bölgesel Sahiplik İlkesi Perspektifinden Doğu Akdeniz / Eastern Mediterranean from the Perspective of Maritime Security and Regional Ownership Principle
11:00 - 11:15 Dr. Mustafa KASHIEM (Tripoli Üniversitesi)
Akdeniz'de Güvenlik, İstikrar ve İşbirliği: Libya Örneği / Security, Stability, and Cooperation in the Mediterranean: the Case of Libya
11:15 - 11:30 Soru ve cevap
 
Çay Arası
 
11:45 - 12:15 Değerlendirme Oturumu
Moderatör: Prof. Dr. Muhittin ATAMAN
Katılımcılar:  Prof. Dr. Ahmet UYSAL
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Doç. Dr. Cihat YAYCI
 
Kapanış: Prof. Dr. Enver ARPA (Tertip Komitesi Başkanı)