2. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Doç.Dr.Şaban Kardaş, Oytun Orhan, Göktuğ Sönmez, Sertaç Korkmaz


4-7 Mayıs 2016 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi’nde Ortadoğu’da Devlet, Devlet-Dışı Aktörler ve Demokrasi konulu 2. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu düzenlenmiştir. ORSAM, sempozyumda iki adet panel düzenlemiştir. Bu panellerde Ortadoğu’da radikalleşme dinamikleri ve Ortadoğu’da bölgesel dinamikler tartışılmıştır. Ortadoğu’da radikalleşme dinamikleri paneli kapsamında ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş Ortadoğu’da bölgesel güvenlik sisteminin dönüşümünü, ORSAM Araştırmacısı Oytun Orhan Suriye iç savaşı ve Ortadoğu’da radikalleşmeyi ORSAM Araştırma Asistanı Sertaç Canalp Korkmaz Suriye iç savaşı ekseninde başarısız devlet-terörizm ilişkisini, ORSAM Misafir Araştırmacısı ve SOAS’ta doktora adayı Göktuğ Sönmez radikalleşme, şiddete varan aşırıcılık ve Türkiye’nin bu kapsamdaki rolünü ve mücadelesini tartışmıştır.