Kuzey Afrika Yayınlar

2011’den Günümüze Libya’ya Yönelik Uluslararası Müdahale ve Siyasi Etkileri

Bu çalışma, 2011’den günümüze Libya’ya yönelik uluslararası müdahalenin gelişimini, müdahale kavramının disiplinlerarası anlamda daha geniş bir şekilde yorumlandığı üç ana eksen aracılığıyla tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma, “Koruma Sorumluluğu” (R2P) doktrinine ışık tutmakta ve söz konusu doktrini bir uluslararası müdahale aracı olarak ele almaktadır.

Süreç boyunca, uluslararası müdahale; askeri eylemler, BM ve BM’nin yaptırım komitesi, Libya’daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) ve Libya uzmanlar paneli gibi Libya odaklı kurumları aracılığıyla siyasi süreci yönetme noktasında kimi kuralların belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır ve Arap Birliği’nin tutumu ile Libya kararlarına odaklanmayı ihmal etmemektedir. Temel olarak Libya’ya yönelik müdahale politikalarına, bir başka deyişle askeri müdahale, terörle mücadele, ulusal diyalog, ortak bir ulusal ordunun kurulması ve silah ambargosunun uygulanması konularına odaklanmaktadır.

Çalışma, çözümlemeden ziyade çatışma ilişkilerinde ortaya çıkan uluslararası kurumların bilinçdışı rolünün yanı sıra Libya siyasetindeki statükonun sertliği ve bunun bölgesel siyasetle etkileşimi gibi bazı sonuçlara varmaya çalışmaktadır.