"2014 Seçimlerinden Sonra Irak Siyasetinin Geleceği" Çalıştayı/13 Haziran 2014 Part 3


Irak halkını ve siyasetini önemli derede etkileyecek olan seçimleri değerlendirmek ve bu seçimlerin Irak siyasetini nasıl etkileyeceğini kamuoyu ile paylaşmak ve bilgilendirmek amacıyla Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) 13 Haziran 2014 tarihinde "2014 Seçimlerinden Sonra Irak Siyasetinin Geleceği" başlıklı bir çalıştay düzenlemiştir.