Panel

"Anayasa Referandumu Sonrası Mısır Politikası" Paneli

“Anayasa Referandumu Sonrası Mısır Politikası” başlıklı bir panel tartışması Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler bölümünün işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
 
20 Ocak 2014 tarihinde düzenlenen panelin başkanlığını ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş yapmıştır. Panele basın, diplomatik çevreler ve farklı üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilerinden 100’e yakın dinleyici katılmıştır. Tek oturum şeklinde düzenlenen panel; ilk olarak panelistlerin sunumu ile başlamış ve soru cevap kısmıyla sona ermiştir.
 
Panel Şaban Kardaş’ın açılış konuşması ile başlamıştır.  Açılış konuşmasından sonra sözü ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Drake Üniversitesi ve Kahire Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahmoud Hamad almıştır. Mahmoud Hamad ilk olarak kısaca Mısır’ın siyasi tarihinden bahsetmiştir. Hamad konuşmasında Cemal Abdül Nassır’dan Hüsnü Mübarek’e kadar Mısır liderlerinin yönetim biçimlerini ve bu liderlerin yönetiminde yapılan yanlış uygulamaları dile getirmiştir. Son olarak Hamad, Mübarek’in 2012’de görevinden ayrılmasından sonra Mısır siyasetinde neler olduğuna değinmiştir.
 
Mahmoud Hamad’ın konuşmasının ardından Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Uzmanı ve Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi İsmail Numan Telci konuşmasını yapmıştır. Kasım 2012- Temmuz 2013 tarihleri arasında Mısır’da bulunan Numan Telci, Mısır’da bulunduğu dönemde ülkede yaşanan süreçten bahsetmiş ve bu süreci anlatırken bölge insanları ile yaptığı görüşmelerden izlenimleri de aktarmıştır.  Konuşmasında yeni anayasanın bazı önemli maddelerinden de bahseden Telci, yeni anayasa ile ülke yönetiminde askerin daha etkin ve baskın olduğunu dile getirmiştir. Son olarak iç ve dış faktörlerin Mısır’ın dinamiklerini değiştirdiğini belirten Numan Telci, Türkiye’nin Mısır’da meydana gelen gelişmelere ilişkin görüşlerini ve buna dair politikalarından bahsetmiştir.
 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Bilgehan Özpek, konuşmasında Türkiye’nin Anayasa Yapım Sürecinden bahsetmiş ve bu sürecin neden başarısız olduğunu farklı başlıklar altında açıklamıştır. Özpek, Ortadoğu’da diğer ülkelerin Türkiye’nin Anayasa yapım sürecinde yapılmış olan hatalara bakıp, ders çıkarabileceklerini dile getirmiştir. Burak Bilgehan Özpek ayrıca Türkiye Anayasasındaki hataların bazılarının 2012 Mısır Anayasasında görüldüğüne de değinmiştir.
 
Son konuşmacı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Uzmanı Doktor Mehmet Özkan ilk olarak Mısır’ın güncel durumuna değinmiştir. Askeri darbe sonrası referandumun nasıl bir ortamda gerçekleştiğinden bahseden Özkan, sonuçların neler olduğunu anlatmıştır. Mehmet Özkan referanduma katılımla ilgili istatistiklerden bahsetmiş ve bu sayıları temel alarak referanduma katılım oranını yorumlamıştır. Özkan konuşmasında ayrıca bu anayasanın neler getireceğinden ve önümüzdeki dönemde Mısır’da neler olabileceğinden bahsetmiştir. Son olarak Mehmet Özkan,  General Sisi’nin Mısır’da Başbakan olarak seçilmesi durumunda, Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceğini değerlendirmiştir. Panel daha sonra katılımcılardan gelen yorum ve sorularla devam etmiştir.
Paneli detaylı olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

 
http://www.youtube.com/watch?v=Scg3hIAuGA0