Yuvarlak Masa Toplantısı

Arap Gençlik Buluşması / Emrullah İşler

Arap dünyasındaki büyük krizlerle sonuçlanması Türkiye’yi güvenli bir liman gören Arap gençler için yaşamlarını devam ettirmede cazip bir yer olmuştur. Aynı zamanda gerek ülkemizde yüksek öğretim kalitesinin gelişmiş ülkelerin eğitim düzeyine ulaşması gerekse ekonomik büyüme ve gelişme sayesinde alternatif iş imkanlarının çoğalması, Arap gençlerinin Türkiye’yi tercihindeki diğer önemli etkenlerdedir. Bu durumdan hareketle, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), Arap ülkelerinden gelip ülkemizde ikamet gençlerle daha yakın diyalog kurup onların Türkiye’ye yönelik bilgilerinin ve yakınlık hissetmelerini sağlamak maksadıyla düzenli periyotlarla Arap Gençlik Buluşması programlarını organize etmeyi planlamaktadır. Bu buluşmalar vesilesiyle, hem ülkemizdeki gençlerin aynı dili konuştuğu farklı ülkelerden gelen gençlerle birlikte sosyalleşmesi arzulanırken aynı zamanda buluşmalar esnasında yapılacak etkinliklerle onlara yeni bir etkileşim kazandırılmaya çalışılacaktır.

Arapça bilen Türkiyeli gençlerin de katılabileceği program Türk ve Arap gençliği arasında da olumlu bir etkileşim ortamı sağlayacaktır. Serbest Kürsü tartışmalarının yanı sıra program içinde tecrübe paylaşımına dair bölümler de olacaktır. Arap dünyasının yakından tanıdığı Türk veya Arap işadamı, siyasetçi, sanatçı, edebiyatçı, akademisyen gibi bir ya da iki önemli şahsiyetin katılımıyla gençlerle söyleşi gerçekleştirilecek ve böylece o kişilerin başarı süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıkları gençlere birinci elden aktarılacaktır. Ayrıca gençler Arap dünyasının yakından tanıdığı bu simalarla doğrudan tanışma imkânı elde ederek kendileri için de önemli bir hatıra niteliğinde gün geçireceklerdir.

Buluşmanın konuğu Başbakan Eski Yardımcısı / Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler olacaktır.

Etkinlik Kayıt Formu

Tarih ve saat: 15 Haziran 2019 / 14:00-16:00
Yer: ORSAM Konferans Salonu,
Mustafa Kemal Mahallesi, 2128. Sok., no: 3,
Eskişehir Yolu, Ankara

Bkz. Harita

Not: Program dili Arapça’dır.