Kitap

BİRİNCİ TÜRKİYE-YEMEN FORUMU

ORSAM Kitapları No: 1
ORSAM Ortadoğu Kitapları No: 1

Editörler: H.Kanbolat - V.Ayhan - O.Orhan
Ankara - ORSAM - Şubat 2011
ISBN: 978-605-5330-89-7Türkiye ve Yemen’den resmi ve sivil düzeyde çok sayıda uzmanın konuşmacı ve dinleyici olarak katıldığı Birinci Türkiye-Yemen Forumu kitaplaştırıldı. Kitapta, Türkiye-Yemen ilişkilerinin tarihsel geri planı, Yemen’in mevcut güvenlik sorunları, tarihi ve kültürel geçmişi, Osmanlının Yemen’deki fiziksel ve toplumsal mirası, Türkiye-Yemen ilişkilerinin toplumsal, ticari ve politik yönleri ile diğer birçok konuya ilişkin bilgi ve değerlendirmeler bulmak mümkün.

Birinci Türkiye-Yemen Forumu kitabının tam metni ekte yer almaktadır.