Panel

Doğu Akdeniz Mücadelesi ve Libya Krizi

Doğu Akdeniz’de keşfedilen ve olduğu varsayılan hidrokarbon kaynakları, birçok ülkenin bu bölgede daha aktif bir politika yürütmesine sebep olmuştur. Doğu Akdeniz’deki en önemli aktörlerden olan Türkiye, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklarını kullanmak ve bölgedeki milli çıkarlarını korumak için Libya’daki meşru hükümet olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalamıştır. İki ülke arasındaki bu uzlaşı, bazı bölge ülkelerinin tepkisini çekerek Türkiye ve UMH aleyhine diplomasi yürütmelerine sebebiyet vermiştir.

Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz rezervleri üzerindeki hak iddiaları kadar, bu kaynakları Avrupa’ya aktaracak boru hatlarının güzergahı da bölge ülkeleri arasındaki tartışma konularındandır. Jeopolitik açıdan kritik bir öneme sahip olan enerji hatlarının kontrolü meselesi, bölgedeki gerilimi tırmandıran unsurlar arasındadır.

Doğu Akdeniz’deki mevcut durum, bu panelde birçok açıdan ele alınacaktır. Türkiye-Libya arasındaki mutabakatın bölgeye etkileri başta olmak üzere, Doğu Akdeniz jeopolitiği, bölge ülkeleri arasındaki güç mücadeleleri, Doğu Akdeniz’in enerji haritası ve bu enerjinin dünya pazarlarına etkisi panelde ele alınacak konu başlıklarından bazılarıdır. Bununla birlikte, bölgedeki enerji kaynaklarının gelecekte işbirliği imkanları mı yoksa çatışma ortamı mı yaratacağı konusuna bu panelde cevap aranacaktır.

“Doğu Akdeniz Mücadelesi ve Libya Krizi” başlıklı panel, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Al-Jazeera Araştırma Merkezi ve Al-Jazeera Mubashir kanalı tarafından ortak düzenlenmektedir. Herkesin katılımına açık olan panelde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
 

16 Ocak 2020, Perşembe
14:00 – 16:00

Moderatör
Abdul Aziz Mujahid: Al-Jazeera  Mubashir kanalı spikeri

Panelistler
Prof. Dr. Ahmet UYSAL, ORSAM Başkanı
Dr. Essam Abdelshafi, Mısır Araştırmaları Enstitüsü
Dr. Nizar Krikish, Beyan Araştırmaları Merkezi Müdürü
Dr. Recep Yorulmaz, ORSAM Ekonomi Araştırmaları Direktörü

Yer
ORSAM Konferans Salonu

Mustafa Kemal Mah. 2128. Sok. No:3 Çankaya/Ankara

Panel Al-Jazeera  Mubashir kanalında yayınlanacaktır.
Panelde Türkçe, İngilizce ve Arapça simultane çeviri hizmeti verilecektir.