Ekonomi Yayınlar

Suudi Arabistan-Rusya Ekonomik İlişkileri

Ortadoğu bölgesi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında dönemin dünya güçleri arasındaki denge ve çıkarlara g&oum...

ERKEN SEÇİM ARİFESİNDE IRAK EKONOMİSİ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

ERKEN SEÇİM ARİFESİNDE IRAK EKONOMİSİ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Süveyş Kanalı'nın Politik Ekonomisi ve "The Ever Given" Krizi

Önceleri ülkeler arasındaki mesafeleri hem zaman hem de maliyet açısından düşürme amacıyla gündeme gelen kanallar, zam...

Arap Ayaklanmalarının Politik Ekonomisi: Mısır ve Tunus Örnekleri

17 Aralık 2010 tarihinde ilk kez Tunus’ta ortaya çıkan ve daha sonra tüm Ortadoğu’ya yayılan halk hareketleri sonucu 14 Ocak 2...

ARAP BAHARI SÜRECİNDE GÖÇ DALGASI VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ARAP BAHARI SÜRECİNDE GÖÇ DALGASI VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Arap Dünyasında Covid-19 Pandemisinin Sosyoekonomik Etkileri

Küreselleşmenin oldukça ileri düzeyde olduğu bir süreçte ortaya çıkan Covid-19 salgını çok hızlı bir şekild...

Irak’ta Güncel Ekonomik Görünüm ve Türkiye ile Ekonomik İlişkiler

Bir ülkenin ekonomik performansını etkileyen ögelerin başında siyasi istikrar gelmektedir ve siyasi istikrar sürdürülebilir e...