Etkinlikler

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Forumu: Göç ve Diaspora

  • 09.07.2019 - 10.07.2019
  • 09:00 - 18:00
Modern insanlık tarihinde iki olgunun ciddi anlamda ön plana çıktığını görmekteyiz: Ulus-devlet ve göç. Ulus-devlet konusu, özellikle birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İmparatorlukların da yıkılmasıyla siyaset...

Arap Gençlik Buluşması

  • 27.04.2019
  • 14:00 - 19:00
  • ORSAM
Son yıllarda Arap dünyasından gelip ülkemizde ikamet etmeye başlayan genç nüfus oranı ciddi bir artış göstermiştir. Arap dünyasındaki toplumsal ayaklanmaların büyük krizlerle sonuçlanması Türk...

İsmail Yaşa

Buteflika Sonrası Cezayir Paneli

  • 10.04.2019
  • 14:00 - 16:00
  • İstanbul Üniversitesi
Her ne kadar dünya gündeminin ilk sıralarında yer almasa da Cezayir’deki gelişmeler yerel ve bölgesel düzeyde önemlidir. Çünkü çok geniş bir coğrafyaya yayılan Cezayir, petrol ve doğal gazı yanın...