İnsani Güçler Olarak Japonya ve Türkiye Sempozyumu, Panel-2, 24.11.2016


Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), T.C. Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Japonya Büyükelçiliği desteğiyle, 24 Kasım 2016 tarihinde “İnsani Güçler Olarak Japonya ve Türkiye” konulu ortak bir sempozyum düzenlenmiştir.