Panel

Irak Seçimleri: Gözlemler ve Gelecek Senaryoları

2003 yılında ABD tarafından Irak’ta Saddam Hüseyin önderliğindeki Baas Partisi’nin güçten uzaklaştırılmasının ardından ülkedeki beşinci parlamento seçimleri 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2021 seçimleri, 2003 sonrası Irak’ının ilk erken parlamento seçimleri olması ile de diğer seçimlerden farklılaşmıştır. Zira Ekim 2019’da başlayan ve Irak kamuoyunca “Ekim Devrimi” olarak adlandırılan gösteriler, Irak siyasetini ve toplumunu derinden etkilemiş ve toplumsal kutuplaşmanın artmasına neden olmuştur. Hatta bu nedenle ilk kez bir başbakan görev süresini tamamlamadan istifa etmiş ve ardından yeni başbakanın belirlenememesi ile başbakanlık krizi yaşanmıştır. Kriz, Mustafa el-Kazımi’nin erken seçimleri hükûmet programına dâhil etmesi ve Irak Parlamentosundan güvenoyu almasıyla sona ermiştir.

Nitekim Mustafa el-Kazımi'nin başbakanlığında 2003 sonrasında Irak'taki ilk erken seçimler gerçekleştirilmiştir. Öte yandan söz konusu seçimlerin ilk erken genel seçimler olmasının yanı sıra, daha önce yapılan seçimlerden farklı olarak daraltılmış bölge seçim sistemi ile seçimlere gidilmiş ve Iraklılar 18 vilayetteki 83 seçim bölgesinde yarışan 3200'den fazla aday için oy kullanmıştır. Irak’ın ilk erken parlamento seçimleri yaklaşık yüzde 41 katılım ile gerçekleşmiş ve ülkeyi dört yıl yönetecek parlamento üyeleri seçilmiştir.  Siyasi katılımın düşmesi Irak siyasi hayatı açısından farklı riskleri de içerisinde barındırmaktadır. Bu kapsamda ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörlüğü, seçim gözlemleri ve Irak’ın gelecek senaryolarını tartışacaktır.

Tarih: 22 Ekim 2021, Cuma
Saat: 14:00-16:00
Yer: Youtube & Facebook

Moderatör:
Bilgay Duman, ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü

Konuşmacılar:
Feyzullah Tuna Aygün, ORSAM Irak Çalışmaları Uzmanı
Sercan Çalışkan, ORSAM Irak Çalışmaları Araştırma Asistanı
Yusuf Can Ayaz, ORSAM Irak Çalışmaları Araştırma Asistanı