Panel

Kaşıkçı Cinayeti ve Ortadoğu’nun Krizleri Paneli

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi karşısında dünya kamuoyundan gelen tepkiler özelde Suudi Arabistan’ı ve Ortadoğu’yu mercek altına aldırmıştır. Yeni Ortadoğu ve Körfez bölgesinin küresel dengeler bakımından kazandığı önem de anlaşılmıştır. Ortadoğu mevcut uluslararası sistem için, Balkanların 20. Yüzyıl başlarında Avrupa merkezli uluslararası sistemdeki konumuyla karşılaştırılabilecek denli önemli bir bölgeye dönüşmüştür. Öyle ki, Cemal Kaşıkçı gibi sembolik bir şahsiyetin ortadan kaldırılması sadece Ortadoğu’daki dengelerin gözden geçirilmesini değil, Batı dünyasındaki siyasi ayrışmaları ve dolayısıyla Ortadoğu’nun geleceğine dair görüş ayrılıklarını iyice görünür hale getirmiştir.

Kaşıkçı cinayeti Batı dünyasında insan hakları, demokrasi, basın özgürlüğü gibi değerlerin altını çizen liberal çevrelerin, Ortadoğu’yu Muhammed bin Selman (MbS) vasıtasıyla yeniden şekillendirme amacı güden Trump Yönetimi üzerinde yoğun bir baskı oluşturmuş ve ABD seçimlerini etkileyecek boyuta varmıştır. Bu sayede Trump Yönetimi’nin Suudi Arabistan’dan başlayarak yeni bölge projesini da tartışılır hale getirmiştir ve gelişmeler bu planların geleceğini etkileyecek potansiyeldedir. Kaşıkçı cinayeti sonrasında bölgede oluşan bu yeni atmosferin Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgelerindeki kriz alanlarını da etkilemesi beklenilmelidir. Bu çerçevede “Kaşıkçı Cinayeti ve Ortadoğu’nun Krizleri” başlıklı ORSAM paneli, olayın Suriye, Katar, Yemen ve Libya krizleri üzerindeki etkilerini tartışacaktır.
 

8 Kasım 2018, Perşembe
14.00-16.00

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Başkanı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Muhittin Ataman
, SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü
Sn. Mehmet Acet, Gazeteci/Yazar
Dr. Hilmi Özev, İstanbul Üniversitesi & ORSAM Uzmanı

Not: Konuşmalar Türkçe ve İngilizce olup, simültane çeviri yapılacaktır

Yer: ORSAM Konferans Salonu, Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Cadde No:3 Eskişehir Yolu, Ankara