Körfez Yayınlar

Kızıldeniz’e Odaklanan Güç Mücadelesi: Sebepler ve Aktörler

Akdeniz ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan Kızıldeniz, dünyanın en önemli su yollarından biridir. Daha çok Süveyş Kanalı özelinde ele alınmış olan bu deniz, deniz ticareti ve enerji aktarımı hususundaki rolüyle, jeopolitik ve jeoekonomik anlamda çok önemlidir. Doğu Afrika ile Ortadoğu’nun kesişim noktasında bulunan Kızıldeniz’in Hint Okyanusu’na açılım noktasında bulunan Bab-el Mendeb Boğazı’nın güvenliği ve kontrolü küresel ve bölgesel aktörleri ciddi bir mücadelenin içerisine itmiştir. Yemen ve Somali’deki istikrarsızlık ile Hint Okyanusu-Kızıldeniz bağlantısındaki deniz haydutluğu girişimleri de Kızıldeniz’in jeopolitik ve jeoekonomik önemi ile yakından ilgilidir. Bu bağlamda, bölge ülkelerinin dış politika stratejileri, küresel ve bölgesel aktörler ile ilişkileri ve hatta bu ülkelerdeki iç siyasal gelişmeler de Kızıldeniz odaklı rekabetten etkilenmekte ve aynı zamanda bu rekabeti etkilemektedir. Son dönemde, bu bölge özelinde en fazla üzerinde durulan husus ise çeşitli küresel/bölgesel aktörlerin bölge ülkelerinde elde ettiği askeri üslerdir. Hatta bu aktörlerin, çeşitli bölge ülkeleri özelinde üs elde etme mücadelesi içerisine girdiği de söylenebilir. Bölge ülkelerinin dış politika stratejilerine yön veren bölgesel ve içsel gelişmeler irdelenmeden ve bu gelişmelerin küresel aktörler tarafından nasıl kullanıldığı değerlendirilmeden, Kızıldeniz’deki güç mücadelesinin sebep, kapsam ve geleceğine dair betimlemeler yapmak mümkün değildir.