Murat Tınas

Öz Geçmiş

Dr. Murat Tınas, Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisidir. Tınas, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Lisansüstü çalışmaları sırasında Ürdün ve Lübnan’da Arapça eğitimini sürdürmüş ve Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Tınas’ın başlıca akademik ilgi alanları Lübnan siyaseti, dış politika analizi, mezhebi kimliğin dış politikada etkisi ve Orta Doğu siyasetidir.