Körfez Yayınlar

Müzakereden birlikte yaşama sürecine: Türk-Arap İlişkilerini Geliştirme Konusunda Metodolojik Bir Yaklaşım

Bu makale Türkler ve Türkiye’de bulunan Araplar arasında, Arap-Türk kültürel ilişkilerini geliştirmek amacı ile anlamlı bir söylem oluşturmaya olanak sağlayacak pratikte uygulanabilir bir metodolojiyi analiz etmektedir. Çalışma; tanımı ve Konya-Türkiye’de akademisyenler tarafından organize edilen, Türkler ve Araplar arasında Türk ve Arap dili ile kültürü arasında daha çok benzerlik bulma konusunda önderlik edecek söylevlerin oluşturulmasına olanak sağlayacak, akademik yuvarlak masa toplantıları ve Stammtisch buluşmalarının (düzenli gayrı resmi tartışma toplantıları) incelenmesi ile özgünlük sergilemektedir. Saha çalışması aşamasında katılımcıların tecrübeleri baz alınarak resmi ve gayrı resmi toplantıların bu gruplara sağladığı fayda ve verimliliği belirlemek amacı ile seri görüşmeler yapılmıştır. Önemli diğer bir konu da Konya’da oluşturulan bu iki grubun sadece akademisyenlerden oluşmayıp aynı zamanda akademisyen olmayan sivil halktan kişileri de içermesidir. Türkler açısından incelendiğinde, yuvarlak masa toplantıları ve Stammtisch buluşmalarında örnek olarak ele alınan iki grup, sanat ve sosyal bilimler konusunda çalışan akamisyenler ve aynı zamanda Türk sivil toplum kuruluşları için de alternatif bir metot sunmaktadır. Akademi ve sivil toplum kuruluşları açısından ele alındığında; önerilen iki farklı çalışma grubu ekonomik olmasının yanısıra Türk-Arap ilişkilerini geliştirmeye odaklanan bir metodoloji sunmaktadır.