Online Panel: Krizler ve Bölgesel Rekabet Kıskacında Lübnan, 27.08.2020


Lübnan uzunca bir süredir ekonomik ve siyasi krizlerle baş etmeye çalışmaktadır. Lübnan bu krizlere bağlı olarak Ekim 2019 tarihinden bu yana kitlesel halk protestolarına sahne olmaktadır. Yaşadığı krizlerden çıkamayan Lübnan, Covid-19, Sezar Yasası ile ilgili gelişmeler ve son olarak Beyrut’ta 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlamanın etkileri ile daha kırılgan hale gelmiştir. Lübnan hem bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilenmekte hem de Ortadoğu bölgesinin istikrarına etki etmektedir. Buna bağlı olarak Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Lübnan’da faaliyet gösteren Zaytouna Araştırma Merkezi, Lübnan’ın geleceğinin iç ve dış dinamikler bağlamında tartışılacağı çevrimiçi bir panel gerçekleştirilmiştir.