Onurcan Yolveren

Öz Geçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf lisans öğrencisidir.