Ortadoğu Analiz Ağustos / Cilt:13 / Sayı:116

Değerli okuyucular,

 Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki temel meseleleri ve güncel gelişmeleri ayda bir kapsamlı analizlerle ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 116. sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu sayımızda Ortadoğu’da ve Afrika’da gıda güvenliği konusunu dikkat çeken boyutlarıyla ilginize sunmaktayız. Rusya- Ukrayna savaşıyla uluslararası gelişmeleri ve günlük yaşamı etkileyen iki temel krizin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bunlar; enerji kaynakları nedeniyle enerji krizi ve Ukrayna’nın tahıl zenginliği nedeniyle tahıl krizi. Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki bazı ülkelerin bu kaynaklara önemli oranda bağımlı olduğunu düşündüğümüzde küresel nitelik kazanan bu krizin boyutlarını dikkatinize sunmak ihtiyaç olmuştur. Dolayısıyla bu sayımızda genel olarak küresel tahıl krizinin Afrika ve Ortadoğu’daki yansımaları, toplumsal ilişkilere etkisi, ekmek krizi olarak patlak veren bu yeni gelişmenin olası yeni toplumsal patlamalara yol açıp açmayacağı, bölgesel ilişkileri şekillendirici boyutları ve Türkiye’nin artan şekilde Ukrayna-Rusya meselesinde üstlendiği yapıcı rol ve tahıl krizinin çözülmesi sürecindeki önemli diplomatik başarıları ele alınacaktır.

 Diğer küresel ve bölgesel konular kapsamında ise Donald Trump’tan sonra farklı bir Ortadoğu politikası izleyeceğini söyleyen ve Trump dönemi izlenen politikaları sert şekilde eleştiren ABD Başkanı Joe Biden’ın son Ortadoğu ziyaretinde daha belirginleşen Ortadoğu yaklaşımını ilginize sunduk. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna işgali ve Tayvan-Çin gerilimi ve diğer tehditler sonucunda yeniden şekillenen küresel ilişkilerin etkisiyle değişime uğrayan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütünün (NATO) tehdit algıları ve güçlendirilen güvenlik stratejileri bu sayımızda kapsamlı şekilde analiz edilmiştir. Söz konusu küresel gelişmelerin de şekillendirdiği iki önemli kriz alanı Suriye ve Irak’ta son dönemde yaşanan çatışmalar ve bu çatışmalarda bölgesel aktörlerin dönüşüme uğrayan pozisyonlarına ilişkin de değerlendirmeleri bu sayımızda bulabilirsiniz.

 Gelenek olduğu üzere bu sayımızda da temmuz ayı içerisindeki önemli olaylara ilişkin kronoloji, kapak konusuyla ilişkili önemli bir figürün biyografisi, bölgedeki meselelere ilişkin önde gelen uzmanlarla yapılan mülakat ve ORSAM’ın temmuz ayında gerçekleştirdiği etkinlikler gibi kısımlar yer almaktadır. Röportaj kısmında Lübnan büyükelçisi olarak geçmişte çeşitli ülkelerde görev yapmış ve şu an Maharat for Development'ın Başkanı olan Mesud Maluf’un gıda güvenliğini de kapsayan konulardaki dikkat çekici yorumlarından faydalanabilirsiniz. Biyografi kısmında ise bu defa konumuz nedeniyle Birleşmiş Millletler Gıda ve Tarım Örgütünü detaylı şekilde ele alarak gıda güvenliği konusunda geçmişte ve günümüzde ne tür çabalar içerisinde olduğunu ilginize sunmaya çalıştık.

Keyifli okumalar dileğiyle…