Ortadoğu Analiz Mayıs / Cilt:13 / Sayı:113

Değerli okuyucular,

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki temel meseleleri ve güncel gelişmeleri ayda bir kapsamlı analizlerle ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 113. sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu sayımızda ABD’nin Ortadoğu bölgesindeki askerî angajmanlarını sınırlandırma çerçevesinde ortaya çıkan farklı küresel aktörlerin bölgeye yönelimini irdelemekteyiz. Bu bağlamda özellikle Rusya ve Çin gibi küresel aktörlerin bölgedeki aktivizmi, ABD’nin bölgedeki güvenlik iş birliklerini sınırlandırmaya yönelik bölge aktörlerinin tepkileri ve son dönemlerde bölgesel gelişmelerde daha fazla tartışma konusu olan Özel Askerî Şirketler’in (ÖAŞ) alternatif küresel aktörlerce değerlendirilmesi özellikle incelenmektedir.

Bu temel konularımızın yanı sıra Batı Sahra’da yaşanan gerilimle ilgili tarihsel-güncel gelişmeleri ve başta Fas olmak üzere bölgesel aktörlerin bu süreçteki etkileri de bu sayımızda yer almaktadır. Son dönemde bölgede yeni bir eğilim olarak beliren normalleşme süreçleri bağlamında Ankara- Riyad hattında ortaya çıkan yakınlaşma ve Ankara-Şam arasında bu kapsamdaki ihtimaller de değerlendirilmektedir. Bu sayımızın diğer önemli konusu ise Arap Ayaklanmaları’nın en acı iç savaş tecrübesini yaşayan Yemen’de Başkanlık Konseyi oluşturulması sonrasında gelişen farklı dinamikleri tartışmaktır. Ayrıca seçim sürecine giren Lübnan’da başat yerel aktör olarak bilinen Hizbullah’ın bu süreçteki politikaları ve seçimlere yönelik olası senaryoları gündeme alan bir analizimiz de mevcuttur. Yine dergimizin önemli konularından Sudan’daki gelişmelerle ilgili olarak ülkede hâkim olan iç siyasi istikrarsızlığın giderilmesi ve barışın tesis edilmesine yönelik arabuluculuk çabaları ve çeşitli girişimler irdelenmektedir.

Gelenek olduğu üzere bu sayımızda da kapak konumuzu film üzerinden ilişkilendirdiğimiz bölüm, nisan ayı içerisindeki önemli olaylara ilişkin kronoloji, kapak konusuna ilişkin önde gelen uzmanlarla yapılan mülakat gibi kısımlar yer almaktadır. Bu çerçevede Ortadoğu’daki çatışma-gerilimle bu bölgenin kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmadaki zengin özelliklerini yorumlayan Kaplumbağalar da Uçar (2004) filminin ilgi çekici değerlendirmesini bu sayımızda bulabilirsiniz. Mülakat kısmında ise Alman Dış İlişkiler ve Güvenlik Enstitüsünde (Stiftung Wissenschaft und Politik) kıdemli araştırmacı olarak çalışmalar yürüten ve uluslararası ilişkiler alanında pek çok çalışması bulunan Prof. Dr. Hanns W. Maull’un Moskova-Pekin hattının ABD hegemonyasına yönelik politikalarına ilişkin yerinde değerlendirmeleri söz konusudur. Kapak konumuzla ilgili biyografi kısmında ise çoğunlukla Rusya’yla ilişkilendirdiğimiz ÖAŞ ya da Özel Güvenlik Şirketi (ÖGŞ) fikrinin mimarlarından olan ve Ortadoğu’daki güvenlik ilişkilerine etki eden Erik Dean Prince’in faaliyetleri ve son dönemde Çin’in bu yöndeki politikalarına etkileri gündeme alınmaktadır.

Keyifli okumalar dileğiyle…