Ortadoğu Analiz Nisan / Cilt:12 / Sayı:100

Değerli okuyucular,

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki güncel gelişmeleri aylık olarak kapsamlı analizlerle ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 100. sayısı ile karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız. 2009 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz Türkiye’nin Ortadoğu alanında en önemli birikimlerinden birisi olarak 12. yılını doldurmuştur. Bu süre zarfında Ortadoğu’daki siyasi, iktisadi ve toplumsal gelişmelere odaklanan Ortadoğu Analiz, kıymetli yazarları ve siz değerli okuyucularına bölgeye dair Türkiye merkezli bir perspektif sunmaya devam etmektedir. Ortadoğu Analiz dergisindeki özgün değerlendirmelerin yanı sıra istikrarlı yayın sürecine de işaret eden 100. sayımız vesilesi ile Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika gelişmelerindeki güçlenen ve kökleşen aktörlüğüne ilişkin çalışmaları dergimizin bu özel sayıdaki kapak konusu olarak belirlemeyi uygun gördük. Bu çerçevede Körfez bölgesi, Kuzey Afrika ve Levant gibi alt bölgelerde Türkiye’nin dönüşen dış politika öncelikleri ve Arap Ayaklanmaları sürecinin özellikle Türkiye’nin Ortadoğu politikaları başta olmak üzere bölge siyasetine etkileri bu alanda yetkin isimler aracılığı ile analiz edilmiştir.

Bu çerçevede bu sayımızda Ortadoğu’da küresel aktörlerin politikaları, yerel aktörler arasındaki güç mücadeleleri, demokratikleşme, göç ve su gibi konulara ilişkin çalışmalara yer vermekte ve ayrıca bu sorunlar çerçevesinde Türkiye’nin konumu tartışılmaktadır. Dahası Ortadoğu siyasi tarihine ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu bu sayımızda Ortadoğu ve özel olarak Körfez’de değişen bölgesel yapı ve ittifak ilişkileri de tartışılmaktadır. Bölgeye ilişkin önemli eksikliklerden bir tanesi de bölgesel çalışmaların nasıl ve hangi noktaların dikkate alınarak yapılması gerekliliği olmuştur. Bu bağlamda bir değerlendirmeyi de bu sayımızda bulabileceksiniz. Ayrıca Rusya, ABD ve AB gibi küresel aktörlerin bölgedeki krizlere yaklaşımı ve Türkiye ile ilişkileri de dikkatlice ele alınmıştır. Irak ve Suriye eksenli gelişmelerin incelendiği çalışmaların yanı sıra Kuzey Kıbrıs ve Irak’taki Türklerin geçmiş ve güncel sorunlarına ve durumlarına ilişkin değerlendirmeler de bu sayımızda mevcuttur. İran’daki iç siyasi gelişmeler, nükleer sorun bağlamındaki gelişmeler, dönüşen Libya krizinde Türkiye’nin istikrara katkıları ve genel olarak Arap Ayaklanmaları çerçevesinde gelişmeler yine sayımızın diğer analizleri arasındadır.

Geleneksel olduğu üzere bu sayımızda da gündem, etkinlik ve bölge üzerine çalışmalar yürüten önemli bir isim ile röportaj kısımları yer almaktadır. Bunun haricinde kapak konumuzu bir film ile anlamlandırma çabamız ise Türkiye’nin Doğu-Batı arasındaki konumunu ve Ortadoğu özelindeki anlamını özetleyen Çalgıcı (Mutrib) filmi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Keyifli okumalar dileğiyle…