Ortadoğu ve Kafkaslarda Bölgesel Güvenliği Tehdit Eden Zorluklar ve Riskler Sempozyumu Oturum - I


ORSAM, Moskova merkezli PolitKontakt ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle 8-9 Eylül 2015 tarihlerinde, TOBB ETÜ kampüsünde iki gün süren bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. ORSAM Başkanı Şaban Kardaş, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Haldun Yalçınkaya ve PolitKontakt İcra Müdürü Andrei Medvedev’in açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum 8 Eylül 2015 tarihinde “Bölgesel İstikrarın Stratejik Tehditleri ve Kolektif Güvenlik Sisteminin Oluşturulması İçin Perspektifler” başlıklı I.Oturum düzenlenmiştir. Oturum Başkanı Tahmin ve Siyasi Düzenlemeler Enstitüsü Müdür Yardımcısı A.Kuznetsov, Noravank Araştırma ve Eğitim Vakfı, Politik Araştırmalar Merkezi Müdürü Sevak Sarukhanyan, Diplomasi Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan, PolitKontakt İcra Müdürü Andrei Medvedev ve Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Dlawer Ala-Aldeen'in katkılarıyla oturumda Ortadoğu ve Kafkaslar’da güvenlik algısı, mevcut güvenlik durumu, bu bölgelerdeki istikrarsızlığı meydana getiren nedenler ve oluşabilecek yeni bir güvenlik sisteminin olası şekilleri konuşulmuştur.